Select Page

مدل های نوآوری و 6 نوع مدل نوآوری در سازمان

نوآوری در سازمان یک اولویت اصلی برای مدیران عامل شرکت ها می باشد و بیش از 70٪ از مدیران ارشد،آن را به عنوان یکی از سه حوزه اصلی تمرکز خود ذکر می کنند.

پژوهش ها و مطالعات موسسه BCG نشان می دهد که تنها 16 درصد از مدیرا ارشد شرکت‌ها معتقدند که نوآوران بهتری نسبت به همتایان خود هستند.

چرا مدیران در مدل های نوآوری مردد هستند؟

با توجه به تجربیات ما، تردید مدیران ارشد شرکت ها ور سازمان ها در خصوص مدل های نوآوری، 2 دلیل عمده دارد:
• مدل های نوآوری را به اشتباه برای کسب و کار و زمینه رقابتی آن انتخاب می کنند.
• مدل های نوآوری انتخاب شده را به خوبی پشتیبانی نمی کنند.

مدل های نوآوری

مدل های نوآوری و 6 نوع مدل نوآوری در سازمان

6 نوع مدل نوآوری در سازمان

با بررسی شرکت ها متنوع از صنایع گوناگون،تحقیقات ما نشان می دهند که 6 نوع مدل نوآوری در سازمان ها وجود دارد که عبارتند از:

1. خلاق Creator
2. راه حل ساز Solution Builder
3. اهرمی Leverager
4. گسترش دهنده Expander
5. مدافع Defender
6. دنباله روهای فعال Fast Follower

با بررسی هر یک از این مدل ها می توان بهترین نوع مدل نوآوری در سازمان را شناسایی نمود.

1. مدل نوآوری خلاق Creator

مدل نوآوری خلاق برای شرکت های بسیار نوآور مناسب می باشد و با مفهوم وجودی آن ها مطابقت دارند.

آن ها به طور معمول توسط یک رهبر قوی، جسور و رویایی رهبری می شوند، بازارهای اصلی خود را متحول می کنند، از مالکیت معنوی خود محافظت می کنند و شرط بندی های بزرگ متمرکزی انجام می دهند که تبدیل به نمونه های اولیه در صنعت می شود.

2. مدل نوآوری راه حل ساز Solution Builder

مدل های نوآوری راه حل ساز، به دنبال الهام گرفتن از بازار هستند و از مشاهدات و بینش عمیق برای رسیدگی به اولویت ها و مشکلات مشتری استفاده می کنند.

3. مدل نوآوری اهرمی Leverager

مدل های نوآوری اهرمی یک مدل برتر برای کسب وکار و صنعت ایجاد می‌کنند و سپس از آن برای حفظ رهبری در صنعت خود سرمایه‌گذاری می‌کنند.

4. مدل نوآوری گسترش دهنده Expander

مدل های نوآوری گسترش دهنده توانایی های اصلی خود را برای ایجاد روش های جدید جهت تسلط بر بازارهای مجاور و ایجاد رشد به کار می گیرند.

5. مدل نوآوری مدافع Defender

با استفاده از مدل های نوآوری مدافع، مدیران تمایل دارند در صنایع بالغ یا با تغییرات آهسته به پیروزی برسند و برای محافظت از مزیت رقابتی شرکت در حالت دفاعی، نوآوری کنند.

6. مدل های نوآوری دنباله روهای فعال Fast Follower

در مدل های نوآوری دنباله رو های فعالی، دنبال کنندگان، به سرعت قابلیت های خود را در همه ابعاد بهینه می کنند تا بتوانند هرچه سریع تر به نوآوری های رقابتی پاسخ دهند و اغلب آن نوآوری ها را بهبود بخشند.

واحد مستقل خدمات مدیریت استراتژی

خدمات مشاوره مدیریت نوآوری

خدمات مشاوره برنامه ریزی استراتژی

خدمات مشاوره توسعه کسب و کار

خدمات مشاوره مدل کسب و کار

نوآوری به عنوان نیاز روز

شرح مختصر:
مدل های نوآوری در سازمان یک اولویت اصلی برای مدیران عامل شرکت ها می باشد و بیش از 70٪ از مدیران ارشد،آن را به عنوان یکی از سه حوزه اصلی تمرکز خود ذکر می کنند.

نویسندگان:
Justin Manly
Tim Wilson
منبع:
BCG
ترجمه: BusinessTK

Keywords:
مدل های نوآوری
مدل نوآوری در سازمان
نوآوری در سازمان
انواع نوآوری در سازمان
مدل نوآوری

شهرک صنعتی بندرعباس 1 - استان هرمزگان - businesstk.com

شهرک صنعتی بندرعباس 1 – استان هرمزگان

شهرک صنعتی بندرعباس 1 - استان هرمزگان شهرک صنعتی شماره ۱ بندرعباس شهرک صنعتی بندرعباس 1 (شهرک و منطقه صنعتی) در استان هرمزگان،...
[instagram-feed captionlinks=true]
EnglishPersian