Select Page

مدل مدیریت ریسک در 5 مرحله

مدیریت ریسک یک فرآیند سیستماتیک متشکل از شناسایی، تجزیه-تحلیل و پاسخ به ریسک در سازمان، شرکت، کسب و کار و یا پروژه می باشد.
مدل مدیریت ریسک ممکن است به عنوان یک فرآیند شامل زیر فرآیندهای متعددی باشد که در این مقاله مدل مدیریت ریسک با 5 زیر فرآیند آموزش داده می شود.

5 فرآیند مدل مدیریت ریسک

1. بررسی و شناسایی ریسک
2. تجزیه-تحلیل کیفی ریسک
3. تجزیه-تحلیل کمی ریسک
4. برنامه ریزی پاسخ به ریسک
5. پایش، مانیتورینگ و کنترل ریسک

مقدمات مدل مدیریت ریسک

قبل از انجام و اجرای این زیرفرآیندها، باید برنامه ریزی مدیریت ریسک انجام شود؛ در این برنامه ریزی در ابتدا رویکرد کلی برای مدیریت ریسک ها شناسایی می شود.
هر جایی که بخواهید چهارچوب مدیریت پروژه را توسعه دهید ممکن است مجبور باشید رویکرد کلی سازمانی و شرکتی را برای مدیریت ریسک مد نظر بگیرید که پذیرش آن برای هر پروژه ای الزامی باشد.

ریسک و تبعات آن غالبا جزئی جدایی ناپذیر از هر کار، فعالیت و یا پروژه می باشد و همان طور که در مقاله ” اصول مدیریت ریسک؛ اصول ۱۰ گانه هنر مدیریت ریسک ” مدیریت ریسک، برای اقتصاد متغیر امروزی، امری بسیار ضروری است.

در واقع در کسب و کارها، شرکت ها . سازمان ها با ایجاد مدل مدیریت ریسک، به مدیران ارشد و مدیرعامل برای ساده سازی مسائل و تصمیم گیری بهتر کمک می کنند.

اجرای پروژه ها و راه اندازی کسب و کارها در دنیای واقعی با مدل مدیریت ریسک

در مدل مدیریت ریسک عوامل اساسی به ما کمک می کنند تا کسب و کارها و پروژه ها را در دنیای واقعی اجرا کنیم.
در اغلب موارد فرمول های اجرایی برنامه ها و پیشنهادها براساس موقعیت ها و شرایط ایده آل، برنامه ریزی شده است که در این برنامه ریزی ها، همه موارد براساس برنامه ریزی و بدون هیچ نوع خللی انجام خواهد شد.

این موضوع، ممکن است به دلیل مشخص نبودن و بهینه سازی پروژه ها نسبت به شرایط واقعی در زمان اجرای پروژه و یا شروع کسب و کار باشد.
در واقع ممکن است مدیران با در نظر گرفتن شرایط ایده آل، بدون ریسک های احتمالی، موجب تاکید بر اجرای پروژه یا راه اندازی کسب و کار در شرایط نامناسب شوند.
و این موضوع، ممکن است موجب فشار بر واحدهای شرکت و سازمان برای آماده‌سازی و «تجمیع» برنامه‌ها به صورت سریع برای تحویل پروژه و یا اجرای مدل کسب و کار شود و این معمولاً به معنای کوتاهی در مراحل تحلیل و برنامه ریزی پروژه است.

مسئولیت در نظر نگرفتن مدیریت ریسک

مدیران ارشد، ممکن است با فشار و اجبار از مدیران پروژه و یا مدیران واحدهای شرکت بخواهند که براساس جملات انگیزشی همچون “ما می توانیم” رفتار کنند و این موضوع انتقال مسئولیت، بدون در نظر گرفتن شرایط واقعی به سایر کارکنان خواهد بود.
اگر مدیر پروژه یا مدیری از واحدهای کسب و کار، با بررسی ها و تجزیه-تحلیل های مناسب و واقعی، زمان، هزینه و … مورد نیاز را برای انجام پروژه یا راه اندازی کسب و کار اعلام نمود و مدیر ارشد، میزان این هزینه ها، زمان و … را بدون دلیل کاهش داد، مسئولیت طولانی شدن زمان اجرا و یا افزایش هزینه ها و یا کاهش کیفیت با مدیر ارشد خواهد بود.

مدل مدیریت ریسک

مدل مدیریت ریسک در 5 مرحله

 

به طور مشابه، هر پروژه ای نیاز به محدوده و تعریف مشخص و کافی دارد، اما شرکت ها و سازمان ها به این هزینه ها تمایلی ندارند.
به‌عنوان سازمان‌های یادگیرنده، باید همواره با بررسی ها و تجزیه-تحلیل های مناسب، تأمین بودجه، زمان و … را برنامه‌ریزی کنیم. بار دیگر با تاکید اعلام می کنیم که مدیریت ارشد باید مسئولیت شکست پروژه را در جایی که نتایج تجزیه-تحلیل ها دست کم گرفته می شود و یا با سهل انگاری به آن ها توجه می شود، بپذیرد.

 

واحد مستقل خدمات مدیریت ریسک

واحد مستقل خدمات مدیریت استراتژی

خدمات مشاوره استراتژی

ادج استراتژی به عنوان نیاز روز

شرح مختصر:
مدل مدیریت ریسک ممکن است به عنوان یک فرآیند شامل زیر فرآیندهای متعددی باشد که در این مقاله مدل مدیریت ریسک با 5 زیر فرآیند آموزش داده می شود.

نویسندگان:
منبع: Jisc
ترجمه: BusinessTK

Keywords:

مدل مدیریت ریسک

فرآیند مدل مدیریت ریسک
برنامه ریزی مدیریت ریسک

 

وین تک - پنجره یک - businesstk.com

وین تک – پنجره یک

وین تک - پنجره یک وین تک - شرکت صنعتی آدوپن پلاستیک پرشین سهامی خاص وین تک – WINTECH کارخانجات خود را در ایران و سایر کشورها...
مشاوره شرکت‬ های‬ پتروشیمی

مشاوره شرکت‬ های‬ پتروشیمی

مشاوره شرکت‬ های‬ پتروشیمی   مشاوره صنایع، مجتمع ها و پالایشگاه های پتروشیمی ایران از نظر دارا بودن ذخایر غنی نفت و گاز، از...
[instagram-feed captionlinks=true]
EnglishPersian