Select Pageنظام قیمت‌گذاری در ایران متاسفانه نظامی ‌متفاوت از دنیا است و زیرساخت‌هایی که برای عبور از آن نیاز داریم هنوز فراهم نیستند. در خارج از کشور، قیمت عاملی است برای تقویت رقابت در بین تولیدکنندگان و باعث می‌شود کیفیت محصولات تعیین‌کننده مسیر حرکت تولید باشد، اما در ایران، قیمت‌گذاری باعث بر هم خوردن نظام کیفی در تولید شده است. این در حالی است که حتی قیمت‌های تعیین‌شده توان پاسخگویی به هزینه‌های تولید را ندارد و علاوه بر اینکه رقابت و کیفیت را فدا کرده است، حتی تولید را به مرز ورشکستگی و نابودی نیز کشانده است.Source link

EnglishPersian