Select Page107335 726986

بانک مسکن در سال جاری دو راهکار برای خانه‌دار کردن متقاضیان اجرا کرد. اولین اقدام افزایش وام مسکن به میزان دو برابر بود. در این مرحله وام مسکن برای زوجین به 400 میلیون تومان و با احتساب وام جعاله به 480 میلیون تومان افزایش یافت. در گام دوم برای کاهش هزینه‌های خرید اوراق، بانک مسکن اعلام کرده است تنها برای نیمی ‌از وام باید اوراق تهیه کرد. مابقی وام از طریق پرداخت از محل منابع تسهیلات بدون سپرده به متقاضیان پرداخت می‌شود. البته باید توجه داشت که مدت بازپرداخت اقساط وام بدون سپرده 8 سال خواهد بود. اما مدت بازپرداخت وام از محل اوراق 12 سال است.Source link

EnglishPersian