Select Page


رویکرد مناسب نسبت به مدیریت ریسک، تبدیل به دغدغه روزافزون شرکت‌ها شده است، اما توجه مفرط به پیروی از مقررات و تمرکز بیش از حد بر ریسک مالی، به خودی خود یک ریسک بزرگ است. مقررات و اساسنامه هر شرکت، شرط دستیابی به حداقل عملکرد قابل ‌قبول است، اما شناسایی انواع ریسک‌ها می‌تواند به بهینه‌سازی عملکرد بینجامد. گروه‌های مختلفی از ریسک‌های استراتژیک وجود دارند که می‌توانند شرایط شرکت‌ها را به شدت دگرگون سازند. از این رو، نیاز است نگاهی چندتخصصی و نظام‌مند به آنها داشته باشیم.Source link

EnglishPersian