Select Pagep18 +%283%29+copy

ما اگر خواهان گردش چرخه اقتصادی و فرهنگی ایران زمین از دریچه گردشگری هستیم لازم است تا نخست زنگارهای محدود‌کننده را از نگاه خود ‌برداریم و آنچه را که در اختیار داریم به درستی به جهانیان معرفی کنیم. سال‌های متمادی است که گردشگری ایران از نگاه گردشگران خارجی به یک مسیر مکانیزه شده به نام «مسیر کلاسیک» خلاصه می‌شود. ما هرچه توانسته‌ایم ویترین گردشگری این مسیر کلاسیک را پر زرق و برق کرده‌ایم آنچنان که گاهی این رنگ و لعاب نه تنها سنخیتی با روح هنر و معماری ایرانی-اسلامی ندارد بلکه کاملا تصنعی و بوتیکی می‌نماید، شاهد این مدعا را می‌توان در مرمت و بازسازی بافت‌ تاریخی شهرهای مرکزی ایران به سلیقه امروزی و نه متناسب با روح تاریخی آن جست‌وجو کرد.Source link

EnglishPersian