Select Page


صنعت نساجی در ایران جزو صنایعی قلمداد می‌شود که از پیشینه‌ای بسیار قدیمی‌برخوردار است، اما به‌عنوان یک صنعت مدرن، پیشینه آن به حدود صد سال گذشته برمی‌گردد، یعنی همان زمانی که صنعت نساجی به صورت ماشینی در جهان در حال رشد و توسعه بود؛ اما این صنعت در ایران همپای با سایر صنایع نساجی در دنیا قادر به رشد و طی کردن مراحل خود نشد و با یک نوع حرکت سینوسی مواجه و دچار رکود شد. امروزه یکی از مهم‌ترین چالش‌های این صنعت در ایران، تهیه مواد اولیه اصلی یعنی الیاف پنبه و چیپس پلی استر است، در حالی که در کشور این مزیت وجود دارد که با وجود تولید مواد پتروشیمی ‌و الیاف مصنوعی در داخل، خود را در این حوزه در رتبه‌های برتر این صنعت در جهان قرار بدهد، مزیتی که در نبود استراتژی مناسب از سوی دست‌اندرکاران از دست رفته است.Source link

EnglishPersian