Select PageMandegarie Mavade Ghazaei

حذف ارز 4200 تومانی در حوزه محصولات کشاورزی از ابتدای دی ماه ظاهرا آغاز شده و آن‌طور که رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق بازرگانی تهران می‌گوید این ارز برای کالاهای اساسی حذف و نهاده‌‌‌های دامی، روغن و دانه‌‌‌های روغنی با ارز نیمایی توزیع خواهند شد. به این ترتیب یکی از مهم‌ترین تصمیمات اقتصادی توسط دولت سیزدهم گرفته شد.Source link

EnglishPersian