Select Page


مجید پورمحمدی مدیر کسب و کار شرکت صنایع امرسان هستم. ما در انتهای دهه ۹۰ بعد از آزمون بازارهای صادراتی به این نتیجه رسیدیم که از نظر محصول و قیمت امکان حضور چشم گیر و فراگیر در بازار منطقه را داریم. بنا براین در دهه ۱۴۰۰ تمرکز ویژه داریم در بحث صادرات و حضور در منطقه، تا به عنوان یک برند منطقه ای به جایگاه ویژه ای دست یابیم. بدین منظور توسعه سبد لوازم خانگی و توانمندسازی در حوزه ی دیجیتال و فضای مجازی و بازسازی و نوآوری در فضای خدمات پس از فروش، در برنامه توسعه شرکت قرار دارد و جزو اهداف پیش رو و برنامه های یک الی دو سال آینده ی ما خواهد بود و با هدف حضور در بازارهای منطقه ای، برنامه ریزی کرده ایم.Source link

EnglishPersian