Select Pagep20 01+copy

بهترین راه برای شناخت اکوسیستم استارت‌آپی ترکیه، بررسی آن در دوره‌های زمانی است. بعد از سال 2000 این اکوسیستم را می‌توان به سه بخش تقسیم‌بندی کرد. نخستین دوره که از سال 2000 تا 2009 است، دوره «خودراه‌اندازی» نامیده می‌شود. با توجه به نبود سرمایه‌گذاران کافی در آن زمان، بیشتر استارت‌آپ‌های موفق با خودکفایی ظاهر شدند و رشد کردند. در دوره دوم که از سال 2010 تا 2017 را شامل می‌شود، شاهد جریان ورودی گسترده فعالان حامی به این اکوسیستم هستیم که باعث شد استارت‌آپ‌ها با کمک سرمایه‌گذاری بیرونی رشد کنند.Source link

EnglishPersian