Select Pagep26 +%281%29+copy

شرکت‌های ایرانی به خصوص در حوزه تولید محصولات غذایی از ناحیه قیمت‌گذاری دولتی و دستوری بسیار تحت فشار هستند و این در حالی است که افزایش هر روزه هزینه‌های تولید موضوعی است که توسط اقتصاد کشور به تولیدکننده و مردم تحمیل شده است. تورم 40 تا 50درصدی مزمن باعث شده همه اقلام و مواد اولیه با رشد قیمت روبه‌رو شوند و این در حالی است که قیمت‌گذاری، هرنوع تعادل بین هزینه و قیمت را از بین برده است.Source link

EnglishPersian