Select Page


در بخش‌های قبلی این سلسله مطالب به شرکت‌هایی اشاره شد که موفق شده‌اند از طریق تمرکز بر فرهنگ سازمانی‌شان به موفقیت‌های بزرگی دست پیدا کنند. در بخش سی و هشتم این مطلب به شرکت پراپلرنت (Poropellerenet) اشاره خواهد شد که فرهنگ سازمانی موفقی را بر اساس تعهد همه‌جانبه برای پیشرفت کارکنان بنیان گذاشته و توانسته خود را به یکی از بهترین و مطلوب‌ترین شرکت‌های انگلیسی از نظر کارکنان تبدیل کند.Source link

EnglishPersian