Select Page


در بخش‌های قبلی این سلسله مطالب به شرکت‌هایی اشاره شد که موفق شده‌اند از طریق تمرکز بر مواردی همچون تناسب حداکثری شغل با توانایی‌ها و مهارت‌های فردی، ترویج شادکاری و افزایش بهره‌وری از طریق ارائه مشوق‌های شادی‌آور به کارکنان، توجه ویژه به سلامت و رفاه کارکنان، یکسان دیدن کارکنان و مدیران در زمان پرداخت حقوق و مزایا، آزادی عمل در مورد مرخصی رفتن کارکنان، توجه به علایق خاص مشتریان‌شان، به چالش کشیدن و برانگیختن توانایی‌های کارکنان، محور قرار دادن رعایت اصول اخلاقی همیشه و همه جا، برگزاری جشن‌های کاری متعدد، ایجاد حس مالکیت در میان کارکنان، تقویت حس مربیگری کارکنان، هویت‌بخشی به کارکنان و محصولات، استقبال از مخالفت‌های کارکنان و مشتریان، بالاتر بودن حقوق کارکنان نسبت به مدیران، بازخورد نشان دادن سریع و اجباری کردن انتقاد از مدیران، شفاف‌سازی حداکثری، خودمدیریتی کارکنان، جایگزین کردن فرزندان کارکنان پس از بازنشسته شدن آنها، ممنوعیت کار کردن کارکنان در خانه، ایده‌پردازی و انتقادات بی‌محابا، نترسیدن از شکست و ناکامی ‌در نوآوری و خودی دانستن تمام کارکنان، وفادار نگه داشتن کارکنان، در نظر گرفتن تمام کارکنان به عنوان اعضای یک خانواده بزرگ و محور قرار دادن خوب بودن و خوبی کردن به موفقیت‌های بسیاری دست پیدا کنند. در بخش سی و یکم این مطلب به فرهنگ سازمانی در شرکت اوی پث (UiPath) اشاره خواهد شد که فرهنگ سازمانی موفقی را با محوریت احترام به تفاوت‌های کارکنان شکل داده است.Source link

EnglishPersian