Select Page


پیش‌بینی تحلیلگران فنی درست از آب درآمد. این گروه عنوان کرده بودند در صورتی که دلار زیر محدوده 23 هزار و 800 تومان تثبیت شود، راه کاهشی را به تدریج طی خواهد کرد. روز پنج‌شنبه دلار در ادامه روند کاهشی 190 تومان دیگر از ارزش خود را از دست داد و به بهای 23 هزار و 500 تومان رسید. بازیگران فنی اعتقاد دارند رفتن دلار به زیر محدوده حساس 23 هزار و 500 تومانی می‌تواند زمینه‌ساز نزول این ارز تا 22 هزار و 900 تومان شود.Source link

EnglishPersian