Select Page

سیستم مدیریت کیفیت و فرآیندهای استاندارد IATF 16949

سیستم مدیریت کیفیت و فرآیندهای استاندارد IATF 16949 - businesstk.com

سیستم مدیریت کیفیت و فرآیندهای استاندارد IATF 16949

استاندارد IATF 16949 ویرایش 2016 – (IATF 16949:2016)

امروزه در شرکت ها و کسب و کارها، با توجه به نیاز برای همراستایی با استانداردهای جهانی و همکاری میان صنایع مرتبط و ایجاد یکپارچگی درونی، نیاز به پیاده سازی استانداردهای بین المللی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.
شرکت افق پویان توسعه با بهره گیری از خبرگان صنعتی و متخصصان علمی با مشاوره های تخصصی به شما در برنامه ریزی، اجرا، پیاده سازی و ارزیابی استانداردها کمک خواهد کرد.

4-4- سیستم مدیریت کیفیت و فرآیندهای آن

4-4-1- سازمان باید مطابق با الزامات این استاندارد بین المللی، سیستم مدیریت کیفیت از جمله فرآیندهای مورد نیاز و اثر متقابل آن ها را ایجاد، پیاده سازی و نگهداری نموده و به طور مداوم بهبود دهد.

سازمان باید فرآیندهای مورد نیاز سیستم مدیریت کیفیت و کاربرد آن ها را در سراسر سازمان و موارد زیر را تعیین نماید:

الف- ورودی های مورد نیاز و خروجی های مورد انتظار این فرآیندها؛
ب- تعیین توالی و تعامل این فرآیندها؛
پ- تعیین و اعمال معیارها و روش های مورد نیاز برای اطمینان از عملکرد و کنترل اثربخشی این فرآیندها. (از جمله پایش، اندازه گیری و تعیین شاخصهای عملکرد)
ت- تعیین منابع مورد نیاز برای این فرآیندها و اطمینان از در دسترس بودن آن ها؛
ث- تخصیص مسئولیت ها و اختیارات برای این فرآیندها؛
د- رسیدگی به ریسکها و فرصتها مبتنی بر تعریف ارائه شده در 1-6
ذ- ارزیابی این فرآیندها و پیاده سازی هر گونه تغییرات مورد نیاز برای اطمینان از دستیابی این فرآیندها به نتایج مورد انتظار؛
ر- بهبود فرآیندها و سیستم های مدیریت کیفیت.

4-4-1-1- انطباق محصولات و فرآیندها

سازمان باید از انطباق تمام محصولات و فرآیندها، از جمله قطعات خدمات و مواردی که برون سپاری شده اند، با تمامی الزامات قابل اجرای مشتریان، مقرراتی، و قانونی (بخش 8-4-2-2 را ببینید) اطمینان حاصل نماید.

4-4-2- حسب اقتضا، سازمان باید:

الف- اطلاعات مکتوب برای پشتیانی از اجرای سیستم مدیریت کیفیت را نگهداری نماید؛
ب- اطلاعات مکتوب کسب اطمینان از اجرای فرآیندها بر اساس طرح های از پیش تعیین شده را حفظ نماید.

4-4-2-1- محصولات ایمنی

سازمان باید فرآیندهای مدونی برای مدیریت محصولات ایمنی محصولات و فرآیندهای تولید داشته باشد، که در صورت کاربرد باید شامل زیر باشد، اما محدود به آن ها نمی شود:

الف- شناسایی الزامات قانونی و مقرراتی قطعات ایمنی توسط سازمان؛
ب- اطلاع رسانی الزامات بخش الف به مشتریان؛
پ- تأییدیه های ویژه برای FMEAطراحی
ت- شناسایی مشخصات مربوط به ایمنی محصول؛
ث- شناسایی و کنترل مشخصات مربوط به ایمنی محصول و نقاط تولید؛
د- تأییدیه های ویژه برای برنامه های کنترل و FMEAفرآیند
ذ- برنامه های واکنشی (بخش 9-1-1-1 را ببینید)

 

متن  کامل استاندارد IATF 16949 ویرایش 2016

(0-1) کلیات استاندارد IATF 16949 و (0-2 اصول مدیریت کیفیت)

(0-3) رویکرد فرآیندی در استاندارد IATF 16949

(0-4) ارتباط با سایر استانداردهای سیستم مدیریت استاندارد IATF 16949

(1 و 2) دامنه و  مراجع الزامی استاندارد IATF 16949
(3) اصطلاحات و تعاریف استاندارد IATF 16949

(4) محیط سازمان

(4-1 و 2) شناخت سازمان و محیط آن و درک نیازمندی ها

(4-3) تعیین دامنه سیستم مدیریت کیفیت

(4-4) سیستم مدیریت کیفیت و فرآیندهای آن

(5) رهبری

(5-1) رهبری و تعهد
(5-2) خط مشی
(5-3) نقش ها، مسئولیت ها و اختیارات سازمانی

(6) طرح ریزی

(6-1) اقدامات رسیدگی به ریسک ها و فرصت ها
(6-2) اهداف کیفی و طرح ریزی تحقق آن ها
(6-3) طرح ریزی تغییرات

(7) پشتیبانی

(7-1) منابع
(7-2) صلاحیت
(7-3) آگاهی
(7-4) ارتباطات
(7-5) اطلاعات مکتوب

(8) عملیات

(8-1) طرح ریزی و کنترل اجرایی
(8-2) الزامات مربوط به محصولات و خدمات
(8-3) طراحی و توسعه محصولات و خدمات
(8-4) کنترل فرآیندها، محصولات و خدمات تأمین شده بیرونی
(8-5) تولید و ارائه خدمات
(8-6) ارائه محصولات و خدمات
(8-7) کنترل خروجی های نامنطبق

(9) ارزیابی عملکرد

(9-1) پایش، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی
(9-2) ممیزی داخلی
(9-3) بازنگری مدیریت

(10) بهبود

(10-1) نظارت، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی
(10-2) عدم انطباق و اقدامات اصلاحی
(10-3) بهبود مستمر

شرکت افق پویان توسعه آماده همکاری در زمینه های متعدد خدمات مدیریت با شرایط ویژه می باشد که بعضی از این خدمات عبارت اند از:

• طراحی ابزارهای مدیریت

– داشبوردهای مدیریت سازمانی
– داشبوردهای مدیریت استراتژی 
– داشبورد ارزیابی و اولویت گذاری خرید، تملک و ادغام شرکت ها

سایر خدمات شرکت افق پویان توسعه عبارتند از:

واحد مستقل خدمات مدیریت استراتژی

واحد مستقل خدمات حسابداری مدیریت

واحد مستقل خدمات مدیریت ریسک

واحد مستقل خدمات عارضه یابی و توسعه سازمانی

واحد مستقل خدمات ارزیابی و ارزشگذاری سازمان ها

خدمات مشاوره برنامه ریزی استراتژی

خدمات مشاوره مدل کسب و کار

خدمات مشاوره ساختار سازمانی

خدمات مشاوره مدیریت برند

خدمات مشاوره توسعه کسب و کار

خدمات مشاوره قیمت گذاری

خدمات مشاوره مدیریت محصول

خدمات مشاوره خرید، ادغام و مشارکت (M&A)

خدمات مشاوره برنامه بازاریابی و مارکتینگ پلن

خدمات مشاوره برنامه ریزی فروش

خدمات مشاوره مدیریت نوآوری

شرح مختصر:
سیستم مدیریت کیفیت و فرآیندهای استاندارد IATF 16949 از جمله فرآیندهای مورد نیاز و اثر متقابل آن ها را ایجاد، پیاده سازی و نگهداری نموده و به طور مداوم …

منبع:
International Automotive Task Force

Keywords:
سیستم مدیریت کیفیت و فرآیندهای استاندارد IATF
مدیریت کیفیت و فرآیندهای استاندارد IATF
کیفیت و فرآیندهای استاندارد IATF
فرآیندهای استاندارد IATF
سیستم مدیریت کیفیت و فرآیندهای استاندارد IATF 16949

آگهی

محصولات
و خدمات

Ads [@] OPRTco.com

نقش حسابداری مدیریت - businesstk.com

نقش حسابداری مدیریت

نقش حسابداری مدیریت   حسابداری مدیریت علاوه بر تمرکز روی عملیات داخلی سازمان، شرکت و کسب و کار، نگاهی به آینده نیز دارد....

آگهی

محصولات
و خدمات

Ads [@] OPRTco.com

نمایشگاه محیط زیست هنگ کنگ (Eco Expo Asia)

نمایشگاه محیط زیست هنگ کنگ (Eco Expo Asia)

نمایشگاه محیط زیست هنگ کنگ (Eco Expo Asia)  نمایشگاه محیط زیست هنگ کنگ (Eco Expo Asia) 2022 نمایشگاه محیط زیست هنگ کنگ (Eco Expo...
ابزار آروا – آروا، ابزار موفقیت - businesstk.com

ابزار آروا – آروا، ابزار موفقیت

ابزار آروا – آروا، ابزار موفقیت ابزار آروا - شرکت توزیع ابزار آروا سهامی خاص ابزار آروا تولیدکننده انواع ابزارآلات صنعتی و خانگی...
1400 06 17 خدمات مشاوره استراتژی 004

مشاوره استراتژی

1400 06 17 خدمات مشاوره عارضه یابی 006
1400 06 17 خدمات مشاوره مدیریت برند 002
1400 06 17 خدمات مشاوره Business Model 005

مشاوره

Business Model

1400 06 17 خدمات مشاوره مدیریت محصول 003

مشاوره مدیریت محصول

1400 06 17 خدمات مشاوره Marketing Plan 003

مشاوره

Marketing Plan

1400 06 17 خدمات مشاوره قیمت گذاری 003
1400 06 17 نوآوری 003 scaled

نیاز روز نوآوری

1400 06 17 کارآفرینی 007

نیاز روز کارآفرینی

1400 06 17 عارضه یابی 002

نیاز روز عارضه‌یابی

1400 06 17 پسا کرونا 002

نیاز روز پسا کرونا

1400 06 17 محیط زیست 003

نیاز روز محیط زیست

1400 06 19 ادج استراتژی 002

نیاز روز Edge Strategy

EnglishPersian