Select PageWhatsApp+Image+2021 12 27+at+2.28.30+PM+copy

در دنیای امروز توسعه بخش‌های مختلف باعث تراکم در مسیرهای موجود حمل و نقل شده و در همین راستا نیز تقاضای افزایش ظرفیت محورها از سوی کاربران به سمت مسوولان سرازیر می‌شود. معمولا مسوولان به این نیاز افزایش ظرفیت پاسخ مثبت داده، محورها عریض می‌شوند، کاربران راحت‌تر سفر می‌کنند و البته گشایش و جذابیت بیشتر در کار، زندگی و نحوه خرید آنها حاصل می‌شود. البته در ادامه این شرایط، متوسط طول سفرها و تعداد سفرها بیش از بیش افزایش می‌یابد و همچنین مجددا جاده‌ها تنگ و تنگناهای دیگر نمایان می‌شوند. نتیجه این شرایط چیزی جز این نیست که بحران در رفت و آمد باعث تقاضای مجدد برای افزایش ظرفیت شده و این چرخه دائما تکرار می‌شود تا توسعه همگانی و فراگیر صورت پذیرد.Source link

EnglishPersian