Select Page

رهبری و تعهد در استاندارد IATF 16949

رهبری و تعهد در استاندارد IATF 16949 - businesstk.com

رهبری و تعهد در استاندارد IATF 16949

استاندارد IATF 16949 ویرایش 2016 – (IATF 16949:2016)

امروزه در شرکت ها و کسب و کارها، با توجه به نیاز برای همراستایی با استانداردهای جهانی و همکاری میان صنایع مرتبط و ایجاد یکپارچگی درونی، نیاز به پیاده سازی استانداردهای بین المللی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.
شرکت افق پویان توسعه با بهره گیری از خبرگان صنعتی و متخصصان علمی با مشاوره های تخصصی به شما در برنامه ریزی، اجرا، پیاده سازی و ارزیابی استانداردها کمک خواهد کرد.

بخش -5رهبری

5- رهبری

5-1- رهبری و تعهد

5-1-1- کلیات

مدیر ارشد باید رهبری و تعهد خود به سیستم مدیریت کیفیت را بر اساس موارد زیر به اثبات رساند:

الف- پاسخگویی در رابطه با اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت؛
ب- کسب اطمینان از ایجاد خط مشی کیفیت و اهداف کیفی سیستم مدیریت کیفیت و سازگاری آنها با محیط و مقاصد راهبردی سازمان؛

پ- کسب اطمینان از هماهنگی الزامات سیستم مدیریت کیفیت با فرآیندهای کسب وکار؛
پ- ترویج استفاده از رویکرد فرآیندی و تفکر مبتنی بر ریسک؛
ت- کسب اطمینان از دسترسی به منابع مورد نیاز سیستم مدیریت کیفیت؛

ث- انتقال اهمیت مدیریت کیفیت اثربخش و انطباق با الزامات سیستم مدیریت کیفیت؛
د- کسب اطمینان از دستیابی سیستم مدیریت کیفیت به نتایج مورد انتظار؛
ذ- به کارگیری، کارگردانی و پشتیبانی از افراد برای توسعه ی اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت؛

ر- ترویج بهبود؛
ز- حمایت از نقش های مدیریتی مرتبط دیگر به منظور اعمال رهبری ایشان در حیطه های تحت مسئولیت.

تبصره اشاره به ”کسب وکار“ در این استاندارد می توان به مفهوم فعالیت های پایه ای مربوط به فلسفه ی وجودی سازمان تعبیر شود؛ چه سازمان دولتی باشد یا خصوصی، انتفاعی باشد یا غیرانتفاعی.

5-1-1-1- مسئولیت سازمانی

سازمان باید خط مشی مسئولیت پذیری شرکت را، شامل حداقل های خط مشی عدم رشوه خواری، یک کد رفتاری کارکنان، و خط مشی تشدید اخلاقی ( “خط مشی افشاگری”) را تعریف و پیاده سازی نماید.

5-1-1-2- کارایی و اثربخشی فرآیند

مدیریت ارشد باید فرآیندهای تحقق محصول و فرآیندهای پشتیبانی را به منظور ارزیابی و بهبود اثربخشی و کارایی آن ها بازنگری نماید. نتایج حاصل از فعالیت های بازنگری فرآیندها باید به عنوان ورودی بازنگری مدیریت در نظر گرفته شده باشد.(بخش -9 3-2-1را ببینید(

5-1-1-3- مالکین فرآیند

مدیریت ارشد باید مالکین فرآیند که مسئول مدیریت فرآیندهای سازمان و خروجی مربوطه هستند را مشخص نماید. مالکین فرآیند باید نقش خود را درک نموده و حائز صلاحیت اجرای آن نقش باشند.(ایزو 9001را ببینید، بند7)

5-1-2- تمرکز بر مشتری

مدیر ارشد باید رهبری و تعهد خود به مشتری محوری را بر اساس موارد زیر به اثبات رساند:
الف- تعیین، درک و تحقق دائمی الزامات مشتری و الزامات قانونی و مقرراتی کاربردی؛

ب- تعیین و رسیدگی به ریسک ها و فرصت هایی که می توانند انطباق محصولات و خدمات و توانایی افزایش رضایت مشتری را تحت تأثیر قرار دهند؛

پ- حفظ تمرکز بر افزایش رضایت مشتری.

متن  کامل استاندارد IATF 16949 ویرایش 2016

(0-1) کلیات استاندارد IATF 16949 و (0-2 اصول مدیریت کیفیت)

(0-3) رویکرد فرآیندی در استاندارد IATF 16949

(0-4) ارتباط با سایر استانداردهای سیستم مدیریت استاندارد IATF 16949

(1 و 2) دامنه و  مراجع الزامی استاندارد IATF 16949
(3) اصطلاحات و تعاریف استاندارد IATF 16949

(4) محیط سازمان

(4-1 و 2) شناخت سازمان و محیط آن و درک نیازمندی ها

(4-3) تعیین دامنه سیستم مدیریت کیفیت

(4-4) سیستم مدیریت کیفیت و فرآیندهای آن

(5) رهبری

(5-1) رهبری و تعهد
(5-2) خط مشی
(5-3) نقش ها، مسئولیت ها و اختیارات سازمانی

(6) طرح ریزی

(6-1) اقدامات رسیدگی به ریسک ها و فرصت ها
(6-2) اهداف کیفی و طرح ریزی تحقق آن ها
(6-3) طرح ریزی تغییرات

(7) پشتیبانی

(7-1) منابع
(7-2) صلاحیت
(7-3) آگاهی
(7-4) ارتباطات
(7-5) اطلاعات مکتوب

(8) عملیات

(8-1) طرح ریزی و کنترل اجرایی
(8-2) الزامات مربوط به محصولات و خدمات
(8-3) طراحی و توسعه محصولات و خدمات
(8-4) کنترل فرآیندها، محصولات و خدمات تأمین شده بیرونی
(8-5) تولید و ارائه خدمات
(8-6) ارائه محصولات و خدمات
(8-7) کنترل خروجی های نامنطبق

(9) ارزیابی عملکرد

(9-1) پایش، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی
(9-2) ممیزی داخلی
(9-3) بازنگری مدیریت

(10) بهبود

(10-1) نظارت، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی
(10-2) عدم انطباق و اقدامات اصلاحی
(10-3) بهبود مستمر

شرکت افق پویان توسعه آماده همکاری در زمینه های متعدد خدمات مدیریت با شرایط ویژه می باشد که بعضی از این خدمات عبارت اند از:

• طراحی ابزارهای مدیریت

– داشبوردهای مدیریت سازمانی
– داشبوردهای مدیریت استراتژی 
– داشبورد ارزیابی و اولویت گذاری خرید، تملک و ادغام شرکت ها

سایر خدمات شرکت افق پویان توسعه عبارتند از:

واحد مستقل خدمات مدیریت استراتژی

واحد مستقل خدمات حسابداری مدیریت

واحد مستقل خدمات مدیریت ریسک

واحد مستقل خدمات عارضه یابی و توسعه سازمانی

واحد مستقل خدمات ارزیابی و ارزشگذاری سازمان ها

خدمات مشاوره برنامه ریزی استراتژی

خدمات مشاوره مدل کسب و کار

خدمات مشاوره ساختار سازمانی

خدمات مشاوره مدیریت برند

خدمات مشاوره توسعه کسب و کار

خدمات مشاوره قیمت گذاری

خدمات مشاوره مدیریت محصول

خدمات مشاوره خرید، ادغام و مشارکت (M&A)

خدمات مشاوره برنامه بازاریابی و مارکتینگ پلن

خدمات مشاوره برنامه ریزی فروش

خدمات مشاوره مدیریت نوآوری

شرح مختصر:
رهبری و تعهد در استاندارد IATF 16949 مدیر ارشد باید رهبری و تعهد خود به سیستم مدیریت کیفیت را بر اساس موارد زیر به اثبات رساند: الف- پاسخگویی در رابطه با…

منبع:
International Automotive Task Force

Keywords:

رهبری و تعهد در استاندارد IATF
رهبری و تعهد در استاندارد IATF 16949
تعهد در استاندارد IATF
رهبری و تعهد
مسئولیت سازمانی

آگهی

محصولات
و خدمات

Ads [@] OPRTco.com

بهره وری عملکرد محصول

بهره وری عملکرد محصول و تأثير مديريت توزيع و تحويل در شرايط کمبود آب

بهره وری عملکرد محصول و تأثير مديريت توزيع و تحويل در شرايط کمبود آب بهره وری عملکرد محصول - بررسی تأثیر مدیریت توزیع و تحویل در...

آگهی

محصولات
و خدمات

Ads [@] OPRTco.com

نمایشگاه صنعت بسته بندی استانبول 2022

نمایشگاه صنعت بسته بندی استانبول 2022

نمایشگاه صنعت بسته بندی استانبول 2022 نمایشگاه صنعت بسته بندی استانبول( Eurasia Packaging Istanbul 2022 )   نمایشگاه صنعت...
سرمایه شرکت پالايش نفت تهران 1401/06/21 - https://businesstk.com/

سرمایه شرکت پالايش نفت تهران 1401/06/21

سرمایه شرکت پالايش نفت تهران 1401/06/21 صدور مجوز افزایش سرمایه شرکت پالايش نفت تهران - نماد: شتران موضوع: صدور مجوز افزایش...
1400 06 17 خدمات مشاوره استراتژی 004

مشاوره استراتژی

1400 06 17 خدمات مشاوره عارضه یابی 006
1400 06 17 خدمات مشاوره مدیریت برند 002
1400 06 17 خدمات مشاوره Business Model 005

مشاوره

Business Model

1400 06 17 خدمات مشاوره مدیریت محصول 003

مشاوره مدیریت محصول

1400 06 17 خدمات مشاوره Marketing Plan 003

مشاوره

Marketing Plan

1400 06 17 خدمات مشاوره قیمت گذاری 003
1400 06 17 نوآوری 003 scaled

نیاز روز نوآوری

1400 06 17 کارآفرینی 007

نیاز روز کارآفرینی

1400 06 17 عارضه یابی 002

نیاز روز عارضه‌یابی

1400 06 17 پسا کرونا 002

نیاز روز پسا کرونا

1400 06 17 محیط زیست 003

نیاز روز محیط زیست

1400 06 19 ادج استراتژی 002

نیاز روز Edge Strategy

EnglishPersian