Select Page


اوراق گام به عنوان ابزار مثبتی تلقی می‌شود که نیاز است تا از طریق آن مشکلات موجود مرتفع شود و در بازار سرمایه با همکاری بازار پول توسعه پیدا کند. مدیرعامل بانک توسعه صادرات با بیان مطلب فوق افزود: نقش بازار سرمایه در تامین مالی، بلندمدت است، اما در صورت ورود هرچه زودتر اوراق گام به بورس می‌توان تامین مالی کوتاه‌مدت یا تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی را در بازار سرمایه در دستور کار قرار داد.Source link

EnglishPersian