Select Page


در شرایط کنونی اقتصادی و با تمام چالش‌های موجود، شاهد رشد ۶۴درصدی آمار فروش ریالی پگاه در شش ماه نخست سال ١۴٠٠ هستیم که گام مهمی‌ در تحقق شاخص‌های شرکت‌داری و رشد سودآوری است. مدیرعامل شرکت پخش سراسری بازارگستر در نشست بررسی طرح‌های پیشبرد فروش با بیان این مطلب گفت: علاوه بر رشد فروش ریالی، ارزش سبد محصولات پگاه نیز رشد ۶۵درصدی داشته است. مهدی صولی تصریح کرد: این موفقیت در شرایطی حاصل شده که با تلاش تیم‌های بازاریابی و فروش شرکت، سهم محصولات زیان‌ده و محصولاتی که چرخه عمر آنها رو به افول است، در ترکیب سبد محصول، به میزان 27درصد در نیمسال نخست ١۴٠٠ کاهش یافت. وی افزود: این اقدام زمانی موثرتر جلوه می‌کند که به رشد برخی شاخص‌های تخصصی فروش در شش ماه نخست همچون سطر فاکتور به میزان ۵درصد و پوشش مشتریان به میزان یک درصد توجه کنیم؛ حال آنکه بررسی آمار و روند ضایعات، گویای کاهش ۶درصدی ضایعات نسبت به دوره مشابه سال گذشته است.Source link

EnglishPersian