Select Page


دنیای‌اقتصاد: طی هفته‌های اخیر سرعت روند صعودی قیمت زعفران چشمگیر بوده اما با ورود زعفران نو به بازار روند افزایش قیمت زعفران ثابت مانده است.در حال حاضر حداقل قیمت هر کیلو زعفران ۱۹ میلیون تومان و حداکثر ۳۰میلیون تومان است. قیمت هر کیلو زعفران دسته مربوط به سال گذشته از ۸ میلیون به ۱۹ میلیون تومان، زعفران پوشال از ۹ میلیون و ۵۰۰ تا ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به ۲۳ میلیون تومان و زعفران نگین از ۱۲ تا ۱۷ میلیون تومان به ۳۰ میلیون تومان رسیده است.Source link

EnglishPersian