Select Pageامروزه ما در عصر داده‌های بزرگ زندگی می‌کنیم و قادریم حجم قابل توجهی داده را در مدت زمان کوتاهی جمع‌آوری کنیم؛ همان‌طور که می‌توانیم به سوپرمارکت‌های بزرگ رفته و اجناس مختلفی را خریداری کرده و به خانه بیاوریم و بعد دچار این دغدغه شویم که با چیزهایی که خریده‌ایم چه غذایی باید درست کنیم. مشکل ما با داده نیز از همان جایی آغاز می‌شود که می‌خواهیم بدانیم با این حجم بالای داده‌هایی که جمع‌آوری کرده‌ایم چه باید بکنیم و چگونه باید به آنها ساختار منظم و منسجمی بدهیم. در واقع، در عصر پر از داده امروز بهتر آن است که به جای تمرکز کردن بر قسمت عرضه – یعنی چگونگی جمع‌آوری داده – عمده توجه خود را بر قسمت تقاضا – یعنی چگونگی مصرف و فعال‌سازی داده – قرار دهیم. یعنی اینکه به جای جست‌وجو برای پیدا کردن سوپرمارکت و خرید اجناس، باید به فکر غذایی که می‌خواهیم با آن اجناس درست کنیم باشیم.Source link

EnglishPersian