Select Pagep18+copy

شورای جهانی گردشگری نسبت به مسافرت‌‌‌های 2022 خوش‌‌‌بین است و برآورد می‌کند که گردشگری اروپا با در پیش گرفتن 5 اقدام مهم می‌‌‌تواند علاوه بر بهبود جزئی در سال 2021، بیش از 80 درصد از درآمدهای حاصل از سفرهای بین‌المللی سال 2019 را در سال 2022 باز یابد.Source link

EnglishPersian