Select Pageدر حال حاضر کمتر از 2700 کیلومتر آزادراه در کل کشور داریم، درحالی‌که بر اساس اعلام مسوولان دولتی نیاز آزادراهی کشور ۱۰ هزار کیلومتر بوده و با وجود اینکه اقدامات خوبی در توسعه جاده‌های اصلی، بزرگراه‌ها و توسعه راه‌های روستایی انجام شده، ولی درخصوص شبکه آزادراهی از میزان پیش‌بینی‌شده عقب هستیم.Source link

EnglishPersian