Select Page


حراست یار و مشاور امین و چشم همیشه بیدار و ناظر بانک در راستای صیانت و حفاظت از ارکان و چارچوب‌های آن است. مدیرعامل بانک سینا در همایش سراسری مدیریت حراست با اشاره به تغییر ساختار حراست در بانک سینا و بسط آن تا مناطق گفت: صیانت از بانک که مسوولیت نگهداری از امانات و سپرده‌های مردم را برعهده دارد، وظیفه‌ای سنگین و بسیار مهم است؛ لذا به لحاظ ساختاری و نظارتی و همچنین با توجه به حساسیت موضوع، حراست استان‌ها در ساختاری به نام حوزه شکل گرفتند تا در تصمیم‌گیری‌ها و فرآیندهای نظارتی حضور موثرتری داشته باشند.Source link

EnglishPersian