Select Pagep19 +%282%29+copy

توسعه صنعت پتروشیمی و تشکیل زنجیره ارزش برای کشور یک نیاز اساسی است و دولت باید برای آن برنامه‌‌‌ریزی درستی انجام دهد. آینده صنایع هیدروکربنی به سمت جلوگیری از خام‌‌‌فروشی و توسعه صنایع تکمیلی در حرکت است و این امر به توسعه سرمایه‌گذاری‌‌‌ها در طول زنجیره تولید نیاز دارد. در این خصوص، دولت باید با توجه به اسناد بالادستی کشور، مصوبه‌‌‌های مختلف، قوانین پنج‌ساله توسعه و… تصمیماتی را در دوره‌‌‌های زمانی میان‌‌‌مدت و بلندمدت اتخاذ کند؛ در این صورت می‌توان به درآمدزایی پایدار برای اقتصاد کشور امیدوار بود. البته در این زمینه چالش‌‌‌ها و فرصت‌‌‌هایی نیز وجود دارد، موانعی هم در مسیر توسعه این صنعت دیده می‌شود که باید از میان برداشته شوند.Source link

EnglishPersian