Select Page


دنیای‌اقتصاد: رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی تهران از ثبات قیمت گوشت قرمز در یک ماه گذشته در پی کاهش صادرات دام زنده خبرداد. علی‌اصغر ملکی، افزود: شقه بره ماده گوشت گوسفندی ۱۱۰هزار تومان به دست فروشنده می‌رسد و واحد صنفی با اعمال سود ۱۰درصدی گوشت بدون دنبه را در اختیار مشتری می‌گذارد. ملکی ادامه داد: گوسفند شیشک با وزن ۲۰ کیلوگرم حدود ۱۱۵ تا ۱۲۰هزار تومان به دست مغازه‌دار می‌رسد و واحد صنفی با اعمال سود ۱۰ تا ۱۲درصدی آن را عرضه می‌کند. وی در خصوص عرضه گوشت گوسفندی با قیمت ۱۶۰ هزار تومان در برخی واحدهای صنفی افزود: این نرخ ران گوسفند است و مشتری دیگر خواهان قلوه‌گاه نیست به همین دلیل قیمت آن بالاست. وقتی مشتری فقط ران گوسفند را بخواهد قلوه‌گاه روی دست مغازه‌دار می‌ماند از این رو مغازه دار مجبور است ران را با قیمت بالا و قلوه‌گاه را با نرخ کمتر عرضه کند. رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی با بیان اینکه دامدار در سال جاری به دلیل خشکسالی صحرا نداشت و علوفه گران شد، افزود: با وجود این شرایط، دام مورد نیاز کشور تا پایان سال تامین است.Source link

EnglishPersian