Select Page


برای مدیران کسب و کارها یکی از مسائل رایج، طراحی ساختار یا سازمان است. در شروع شکل‌دهی به یک سازمان یا دپارتمان یا هنگامی که قصد یک تغییر اساسی داریم، معمولا اقدام به طراحی ساختار یا چارت سازمانی می‌کنیم. بالای صفحه مستطیلی را به مدیرعامل یا مدیریت ارشد سازمانی تخصیص می‌‌دهیم، مدیریت‌‌های شناخته شده مانند مالی، فروش، تولید، بازاریابی و … را در سطح پایین‌تر می‌‌گذاریم و همین‌طور تا آخر و سپس ماموریت هر یک از این واحدهای طراحی شده را برای اجتناب از تداخل در عملکرد واحدها تبیین می‌‌کنیم.Source link

EnglishPersian