Select Pagec92cafc99cb047dfbe991105bbdc716c.+copy

صنعت لوازم خانگی یکی از اصلی‌ترین صنایعی است که با زندگی روزمره مردم مرتبط است و کیفیت عملکرد آنها تاثیر بسیاری بر سطح رفاه و آسایش خانواده دارد. چند ماهی است که موضوع جلوگیری از ورود برندهای کره‌ای مطرح شده و به همین دلیل شاهد شور و حال خاصی بین تولیدکنندگان داخلی هستیم.Source link

EnglishPersian