Select Page


برگزاری نمایشگاه‌ها با توجه به تاثیرگذاری در رونق تولید و توسعه نقش بسزایی در تجارت خارجی و داخلی ایفا می‌کند. به نوعی نمایشگاه‌ها حلقه واسط تولیدات داخل و بازار تجارت هستند.Source link

EnglishPersian