Select Page


از ابتدای سال تولیدکننده با افزایش هزینه‌های مالی قابل توجهی روبه‌رو شد به نحوی که خود واحد تولیدی ما ظرف چند روز شاهد رشد 50درصدی هزینه‌ها بود که همین امر اثرات قابل توجهی را بر روند تولید ما گذاشت.Source link

EnglishPersian