Select Page

 تخفیف های ارزیابی و ارزش گذاری شرکت های هلدینگ

انواع تخفیف های ارزیابی برای ارزش گذاری شرکت های هلدینگ

تخفیف های ارزیابی و ارزش گذاری

تخفیف های ارزیابی و ارزش گذاری شرکت های هلدینگ

هنگام ارزیابی یک تعهد ارزش گذاری یا ارزیابی، به طور کلی دو نوع مختلف از شرکت ها وجود دارند:
– شرکت عامل
که در تجارت عمدتاً برای کسب سود از طریق ارائه برخی محصولات یا خدمات است.

– شرکت هلدینگ
که معمولاً برای کسب سود عمدتاً از طریق نگهداری دارایی ها برای اهداف سرمایه گذاری ایجاد می شود.

این مورد در شرایط خاصی که یک شرکت عامل دارای دارایی تجمیع شده یا درآمد عملیاتی است که این درآمد عملیاتی به طور مداوم کمتر از ارزش دارایی هایی است که در اختیار دارد؛
یک ارزیاب خبره، شرکت را بیشتر بر اساس ارزش دارایی هایش ارزیابی می کند تا ارزش درآمد عملیاتی.

برای آموزش بهتر و انتقال مفاهیم به درستی، نویسندگان از همه این نوع شرکت ها به عنوان “شرکت های هلدینگ” یاد می کنند.

تخفیف های ارزیابی برای ارزش گذاری شرکت های هلدینگ

تخفیف‌های ارزش‌گذاری معمولاً به فقدان کنترل یا فقدان بازارپسندی ذاتی در سهام مربوط می‌شود.

در حالی که این تخفیف‌ها معمولاً در بسیاری از ارزیابی‌های تجاری در نظر گرفته می‌شوند، تعیین مقادیر این تخفیف ها بسته به اینکه یک شرکت به عنوان یک شرکت عامل یا به عنوان یک شرکت هلدینگ ارزشیابی می‌شود، گاهی به‌طور قابل توجهی متفاوت است.

این مقاله به بررسی تخفیف های ارزش گذاری می پردازد که عموماً در ارزیابی یک شرکت هلدینگ اعمال می شود.

ارزیابی و ارزش گذاری شرکت های هلدینگ

یک شرکت هلدینگ معمولاً عملیات مستمر دیگری جز نگهداری و مدیریت دارایی ها و پیش بینی فروش یا تجارت آتی آن ها ندارد.
این دارایی ها اغلب از پول نقد، اوراق بهادار قابل فروش، تجهیزات و املاک و مستغلات تشکیل شده است.

ارزیابی این شرکت‌ها معمولاً به طور قابل‌توجهی بر نوع و رویکرد دارایی‌ها متکی است؛
در این ارزیابی و ارزشگذاری، ارزش تجاری را بر اساس ارزش بازار دارایی‌های پایه تخمین می‌زند نه بر اساس ظرفیت تولید درآمد شرکت یا ارزش‌های بازار شرکت‌ها با موقعیت مشابه و قابل مقایسه.

یکی از روش‌های معمول ارزیابی تحت رویکرد دارایی، تعیین ارزش خالص دارایی‌ها است که می‌تواند به عنوان ارزش بازار دارایی‌های شرکت بدون بدهی نشان داده شود.
همانطور که انتظار می رود، نوع و ماهیت دارایی ها، و همچنین ترکیب کل دارایی های شرکت، به راهنمایی در انتخاب و تعیین کمیت تخفیف های ارزیابی و ارزش گذاری شرکت های هلدینگ
به صورت کاربردی کمک می کند.

انواع تخفیف های ارزیابی و ارزش گذاری کاربردی برای شرکت های هلدینگ

هنگام ارزش گذاری شرکت های هلدینگ، یک ارزیاب معمولاً چهار نوع تخفیف اساسی را در نظر می گیرد:

– تخفیف انحلال
– تخفیف عدم کنترل
– تخفیف عدم قابل فروش بودن
– و تخفیف اجاره ای (که به عنوان تخفیف برای سود تقسیم نشده در املاک نیز شناخته می شود).

در مقاله های آتی، هر کدام از این موارد را به صورت مشروح آموزش خواهیم داد.

واحد مستقل خدمات مدیریت ارزیابی و ارزش گذاری

خدمات مشاوره استراتژی

خدمات مشاوره مدل کسب و کار

خدمات مشاوره قیمت گذاری

خدمات مشاوره خرید، ادغام و مشارکت

خدمات مشاوره مدیریت برند

ادج استراتژی به عنوان نیاز روز

شرح مختصر:
تخفیف های ارزیابی و ارزش گذاری شرکت های هلدینگ را بر اساس ارزش بازار دارایی‌های پایه تخمین می‌زند نه بر اساس ظرفیت تولید درآمد شرکت یا …
نویسندگان:
Derk Rasmussen
منبع:
Sage Forensic Accounting, Inc.ترجمه: BusinessTK

Keywords:

تخفیف های ارزیابی و ارزش گذاری

تخفیف های ارزیابی و ارزش گذاری شرکت های هلدینگ
تخفیف های ارزیابی و شرکت های هلدینگ
تخفیف های ارزش گذاری شرکت های هلدینگ

اصول مدیریت برند - https://businesstk.com/

اصول مدیریت برند

اصول مدیریت برند   مدیریت برند دارای ارکان، اصول و توابعی است که با در نظر گرفتن آن می توان مدیریت برند موفق تر و برند قوی...
استراتژی قیمت گذاری

استراتژی قیمت گذاری یا بهینه سازی قیمت ها

استراتژی قیمت گذاری یا بهینه سازی قیمت ها آیا شرکت شما هم از استراتژی قیمت گذاری پیچیده ای استفاده می کند؟ استراتژی قیمت گذاری...
1400 06 17 خدمات مشاوره استراتژی 004

مشاوره استراتژی

1400 06 17 خدمات مشاوره عارضه یابی 006
1400 06 17 خدمات مشاوره مدیریت برند 002
1400 06 17 خدمات مشاوره Business Model 005

مشاوره

Business Model

1400 06 17 خدمات مشاوره مدیریت محصول 003

مشاوره مدیریت محصول

1400 06 17 خدمات مشاوره Marketing Plan 003

مشاوره

Marketing Plan

1400 06 17 خدمات مشاوره قیمت گذاری 003
1400 06 17 نوآوری 003 scaled

نیاز روز نوآوری

1400 06 17 کارآفرینی 007

نیاز روز کارآفرینی

1400 06 17 عارضه یابی 002

نیاز روز عارضه‌یابی

1400 06 17 پسا کرونا 002

نیاز روز پسا کرونا

1400 06 17 محیط زیست 003

نیاز روز محیط زیست

1400 06 19 ادج استراتژی 002

نیاز روز Edge Strategy

EnglishPersian