Select Pagep28

دنیای‌اقتصاد: در راستای افزایش فروش و بالا بردن ضریب نفوذ بیمه‌های زندگی در صنعت بیمه، شرکت بیمه دانا به دنبال این است که راهی اتخاذ کند تا هرچه زودتر این هدف در اقتصاد کشورمحقق شود و در این مسیر محصول جدید با نام «جان دانا» را وارد بازار کرده‌است.Source link

EnglishPersian