Select Page
1400 06 28 10 %D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C 010

درباره ما

استراتژی

برنامه استراتژی شرکت افق پویان

ما متخصصان خبره صنعتی و دانشگاهی، شرکت افق پویان توسعه را با علم بر نیازهای جامعه، سازمان‌ها و شرکت‌ها، زیست‌بوم‌های کسب‌وکار، تکنولوژی و…. تاسیس نموده‌ایم و با آگاهی کامل از منافع تمامی ذینفعان در مسیر توسعه، سودآوری، بهبود و تعالی قدم می‌گذاریم.
ما با درک عمیق از نیازهای نوین جامعه، صنعت و کسب‌وکارها، استراتژی‌های شرکت افق پویان توسعه را بر مبنای استراتژی‌های سبز، بنا نهاده‌ایم تا علاوه‌بر ارائه خدمات متمایز به مشتریان(سازمان‌ها و شرکت‌ها)، توسعه روزافزون و ارگانیک شرکت، برای جامعه، صنعت و حتی رقبای خود نیز مفید و سودمند باشیم و در کنار یکدیگر موجب بهبود و تعالی خود و دیگران شویم.
برای دستیابی به این مهم، با استفاده از تکنیک‌ها و روش‌های سرمایه‌داری هوشمند، تلاش می‌کنیم تا نیازهای ذینفعان شرکت را با استفاده از بهترین ابزارهای استراتژیک، مرتفع سازیم و راهی برای توسعه پایدار آن‌ها طراحی و اجرا نماییم.

پیشنهاد ما

1400 06 17 خدمات مشاوره استراتژی 004

مشاوره استراتژی

1400 06 17 خدمات مشاوره عارضه یابی 006
1400 06 17 خدمات مشاوره مدیریت برند 002
1400 06 17 خدمات مشاوره Business Model 005

مشاوره

Business Model

1400 06 17 خدمات مشاوره مدیریت محصول 003

مشاوره مدیریت محصول

1400 06 17 خدمات مشاوره Marketing Plan 003

مشاوره

Marketing Plan

1400 06 17 خدمات مشاوره قیمت گذاری 003
1400 06 17 نوآوری 003 scaled

نیاز روز نوآوری

1400 06 17 کارآفرینی 007

نیاز روز کارآفرینی

1400 06 17 عارضه یابی 002

نیاز روز عارضه‌یابی

1400 06 17 پسا کرونا 002

نیاز روز پسا کرونا

1400 06 17 محیط زیست 003

نیاز روز محیط زیست

1400 06 19 ادج استراتژی 002

نیاز روز Edge Strategy

EnglishPersian