Select Page


براساس مقررات قانون تجارت، قالب‌های شرکتی گوناگونی برای انجام کسب و کار تجاری پیش‌بینی شده که رایج‌ترین آنها عبارتند از 1-شرکت سهامی، 2-شرکت با مسوولیت محدود و 3-شرکت تضامنی. از نظر حقوقی، انواع شرکت‌ها دارای شباهت‌های زیادی هستند از جمله اینکه همگی شخصیت حقوقی مستقلی دارند که صاحبان سرمایه را از ریسک مسوولیت شخصی بابت تجارت شرکتی مصون می‌دارد. با وجود شباهت‌ها، هرکدام از این شرکت‌ها، برای کارکردهای حقوقی متمایزی طراحی شده‌اند. به‌طور کلی دو شاخص مهم تمایزات بنیادین انواع شرکت‌ها را شکل می‌دهد؛ 1- رابطه صاحبان سرمایه با یکدیگر در شرکت و 2- میزان تاثیرگذاری صاحبان سرمایه در مدیریت شرکت.Source link

EnglishPersian