Select Page168829635

صنعت پتروشیمی ‌به عنوان یکی از ارکان اصلی صنعت نفت نقشی راهبردی در توسعه اقتصادی کشور دارد. این صنعت قدمتی بیش از ۵۰سال در ایران دارد. در چند دهه گذشته اهمیت راهبردی صنعت پتروشیمی ‌در جهان موجب شده تا اکثر کشورهای نفت‌خیز و شرکت‌های بین‌المللی سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی را در این زمینه انجام دهند. در حال حاضر این صنعت پس از صنایع غذایی و خودرو سومین صنعت بزرگ در جهان محسوب می‌شود. ایران از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت جهان است و با داشتن رتبه دوم ذخایر گاز دنیا حدود ۸۰درصد درآمدهای صادراتی خود را از نفت و گاز تامین می‌کند و درصدد است تا پایان دهه جاری ۱۴درصد از بازار جهانی پتروشیمی ‌را در اختیار گیرد.Source link

EnglishPersian