Select Pageدر قسمت قبل با تعریف داستان جیمز که با یک اشتباه تیم دورکارش، باعث شد یکی از مشتریان شرکت املاک آنها خرید خانه را از دست بدهد، توضیح دادیم که برگزاری یک جلسه لانچ، چطور می‌توانست اعضای تیم را با هم هماهنگ‌تر کند و جلوی این اتفاق را بگیرد. همچنین گفتیم این تفکر که برگزاری چنین جلساتی در شرایط حساس که سرعت کار باید بالا باشد، غیرمنطقی است، تفکری گمراه‌کننده است. در قانون 10-30-60 ریچارد هکمن، کارشناس کار تیمی، 60 درصد موفقیت تیم به برنامه‌ریزی‌های ابتدای کار بستگی دارد و 30 درصد آن به لانچ و 10 درصد به کار تیمی روزانه وابسته است.Source link

EnglishPersian