Select Page

اهداف کیفی و طرح ریزی تحقق آن ها در استاندارد IATF

اهداف کیفی و طرح ریزی تحقق آن ها در استاندارد IATF - businesstk.com

اهداف کیفی و طرح ریزی تحقق آن ها در استاندارد IATF

استاندارد IATF 16949 ویرایش 2016 – (IATF 16949:2016)

امروزه در شرکت ها و کسب و کارها، با توجه به نیاز برای همراستایی با استانداردهای جهانی و همکاری میان صنایع مرتبط و ایجاد یکپارچگی درونی، نیاز به پیاده سازی استانداردهای بین المللی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.
شرکت افق پویان توسعه با بهره گیری از خبرگان صنعتی و متخصصان علمی با مشاوره های تخصصی به شما در برنامه ریزی، اجرا، پیاده سازی و ارزیابی استانداردها کمک خواهد کرد.

2-6اهداف کیفی و طرح ریزی تحقق آن ها

1-2-6سازمان باید اهداف کیفی و وظایف مربوطه، سطوح و فرآیندهای مورد نیاز برای سیستم مدیریت کیفیت را ایجاد نماید.

اهداف کیفیت باید:

الف- با خط مشی کیفیت سازگار باشند؛
ب- قابل اندازه گیری باشند؛

پ- متناظر با الزامات قابل اجرا باشند؛
ت- در ارتباط با انطباق محصولات و خدمات و افزایش رضایت مشتری باشند؛

ث- نظارت شوند؛
د- انتقال داده شوند؛
ذ- بر حسب اقتضاء به روزآوری شده باشند.

سازمان باید اطلاعات مکتوب در مورد اهداف کیفیت را نگهداری نماید.

2-2-6هنگام طرح ریزی تحقق اهداف کیفیت، سازمان باید موارد زیر را تعیین نماید:

الف- آنچه که انجام خواهد شد؛
ب- منابعی که مورد نیاز خواهند بود؛

پ- افرادی که مسئول خواهند بود؛
ت- زمانی که تکمیل خواهند شد؛

ث- نتایج چگونه ارزیابی خواهند شد.

1-2-2-6اهداف کیفیت و طرح ریزی تحقق آن ها – تکمیلی

مدیریت ارشد باید تضمین نماید که اهداف کیفیت برای برآورده سازی الزامات مشتری تعریف شده اند، ایجاد شده اند و در خصوص وظایف، فرآیندها، و سطوح در سراسر سازمان حفظ شده اند.

نتایج بازنگری سازمان در مورد طرف های ذینفع و الزامات مربوطه به ایشان باید هنگامی که سازمان اهداف کیفی (لااقل) سالانه و شاخص های عملکردی مربوطه (داخلی و بیرونی) را ایجاد می نماید، در نظر گرفته شده باشند.

متن  کامل استاندارد IATF 16949 ویرایش 2016

(0-1) کلیات استاندارد IATF 16949 و (0-2 اصول مدیریت کیفیت)

(0-3) رویکرد فرآیندی در استاندارد IATF 16949

(0-4) ارتباط با سایر استانداردهای سیستم مدیریت استاندارد IATF 16949

(1 و 2) دامنه و  مراجع الزامی استاندارد IATF 16949
(3) اصطلاحات و تعاریف استاندارد IATF 16949

(4) محیط سازمان

(4-1 و 2) شناخت سازمان و محیط آن و درک نیازمندی ها

(4-3) تعیین دامنه سیستم مدیریت کیفیت

(4-4) سیستم مدیریت کیفیت و فرآیندهای آن

(5) رهبری

(5-1) رهبری و تعهد
(5-2) خط مشی
(5-3) نقش ها، مسئولیت ها و اختیارات سازمانی

(6) طرح ریزی

(6-1) اقدامات رسیدگی به ریسک ها و فرصت ها
(6-2) اهداف کیفی و طرح ریزی تحقق آن ها
(6-3) طرح ریزی تغییرات

(7) پشتیبانی

(7-1) منابع
(7-2) صلاحیت
(7-3) آگاهی
(7-4) ارتباطات
(7-5) اطلاعات مکتوب

(8) عملیات

(8-1) طرح ریزی و کنترل اجرایی
(8-2) الزامات مربوط به محصولات و خدمات
(8-3) طراحی و توسعه محصولات و خدمات
(8-4) کنترل فرآیندها، محصولات و خدمات تأمین شده بیرونی
(8-5) تولید و ارائه خدمات
(8-6) ارائه محصولات و خدمات
(8-7) کنترل خروجی های نامنطبق

(9) ارزیابی عملکرد

(9-1) پایش، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی
(9-2) ممیزی داخلی
(9-3) بازنگری مدیریت

(10) بهبود

(10-1) نظارت، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی
(10-2) عدم انطباق و اقدامات اصلاحی
(10-3) بهبود مستمر

شرکت افق پویان توسعه آماده همکاری در زمینه های متعدد خدمات مدیریت با شرایط ویژه می باشد که بعضی از این خدمات عبارت اند از:

• طراحی ابزارهای مدیریت

– داشبوردهای مدیریت سازمانی
– داشبوردهای مدیریت استراتژی 
– داشبورد ارزیابی و اولویت گذاری خرید، تملک و ادغام شرکت ها

سایر خدمات شرکت افق پویان توسعه عبارتند از:

واحد مستقل خدمات مدیریت استراتژی

واحد مستقل خدمات حسابداری مدیریت

واحد مستقل خدمات مدیریت ریسک

واحد مستقل خدمات عارضه یابی و توسعه سازمانی

واحد مستقل خدمات ارزیابی و ارزشگذاری سازمان ها

خدمات مشاوره برنامه ریزی استراتژی

خدمات مشاوره مدل کسب و کار

خدمات مشاوره ساختار سازمانی

خدمات مشاوره مدیریت برند

خدمات مشاوره توسعه کسب و کار

خدمات مشاوره قیمت گذاری

خدمات مشاوره مدیریت محصول

خدمات مشاوره خرید، ادغام و مشارکت (M&A)

خدمات مشاوره برنامه بازاریابی و مارکتینگ پلن

خدمات مشاوره برنامه ریزی فروش

خدمات مشاوره مدیریت نوآوری

شرح مختصر:
اهداف کیفی و طرح ریزی تحقق آن ها در استاندارد IATF، سازمان باید اهداف کیفی و وظایف مربوطه، سطوح و فرآیندهای مورد نیاز برای سیستم مدیریت کیفیت را ایجاد و…

منبع:
International Automotive Task Force

Keywords:
اهداف کیفی و طرح ریزی تحقق آن ها در استاندارد IATF
طرح ریزی تحقق آن ها در استاندارد IATF
اهداف کیفی و طرح ریزی تحقق آن ها
اهداف کیفی و طرح ریزی
اهداف کیفیت

آگهی

محصولات
و خدمات

Ads [@] OPRTco.com

بازاریابی حرفه ای پسا کرونا و تحقیقات بازار مناسب

بازاریابی حرفه ای پسا کرونا و تحقیقات بازار مناسب

بازاریابی حرفه ای پسا کرونا و تحقیقات بازار مناسب در دروان پسا کرونا شرکت ها از تست های مکرر و ساده برای پاسخ به سوالات مهم...

آگهی

محصولات
و خدمات

Ads [@] OPRTco.com

نمایشگاه کاشی و سرامیک استانبول۲۰۲۲ - businesstk.com

نمایشگاه کاشی و سرامیک استانبول۲۰۲۲Unicera

نمایشگاه شیرینی و اسنک دبی   نمایشگاه کاشی و سرامیک استانبول۲۰۲۲Unicera نمایشگاه کاشی و سرامیک استانبول۲۰۲۲ ترکیه(Unicera)...
افزایش سرمایه شرکت بيمه البرز –07 شهریور 1401

افزایش سرمایه شرکت بيمه البرز –07 شهریور 1401

افزایش سرمایه شرکت بيمه البرز –07 شهریور 1401   افزایش سرمایه شرکت بيمه البرز –07 شهریور 1401 صدور مجوز افزایش سرمایه شرکت...
1400 06 17 خدمات مشاوره استراتژی 004

مشاوره استراتژی

1400 06 17 خدمات مشاوره عارضه یابی 006
1400 06 17 خدمات مشاوره مدیریت برند 002
1400 06 17 خدمات مشاوره Business Model 005

مشاوره

Business Model

1400 06 17 خدمات مشاوره مدیریت محصول 003

مشاوره مدیریت محصول

1400 06 17 خدمات مشاوره Marketing Plan 003

مشاوره

Marketing Plan

1400 06 17 خدمات مشاوره قیمت گذاری 003
1400 06 17 نوآوری 003 scaled

نیاز روز نوآوری

1400 06 17 کارآفرینی 007

نیاز روز کارآفرینی

1400 06 17 عارضه یابی 002

نیاز روز عارضه‌یابی

1400 06 17 پسا کرونا 002

نیاز روز پسا کرونا

1400 06 17 محیط زیست 003

نیاز روز محیط زیست

1400 06 19 ادج استراتژی 002

نیاز روز Edge Strategy

EnglishPersian