Select Page%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87%2B%D9%87%D8%A7

دنیای‌اقتصاد: در آذرماه امسال بیش از ۵۳میلیون تردد بین‌استانی در راه‌های کشور انجام شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۸درصد افزایش و نسبت به ماه گذشته ۴درصد کاهش نشان می‌دهد.Source link

EnglishPersian