Select Page

افزایش سرمایه شرکت لعابیران 15 آذر 1401

افزایش سرمایه شرکت لعابیران 15 آذر 1401 - businesstk.com

افزایش سرمایه شرکت لعابیران 15 آذر 1401

اطلاعیه شماره 968482 کدال

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص

افزایش سرمایه شرکت لعابیران

نماد: شلعاب

موضوع: پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

با عنایت به ماده 3 دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب 1395/07/17 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و اوراق بهادار

) به پیوست گزارش توجیهی هیئت مدیره به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ 600,000,000,000ریال به مبلغ 4,666,728,000,000ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،
مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور بهبود ساختار مالی، تجدید ارزیابی دارائی ثابت، استفاده حداکثری از پتانسیل تولید و فروش و افزایش سرمایه در گردش که در تاریخ 1401/09/15به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه میگردد. اظهارنظر بازرس قانونی نسبت به گزارش مذکور متعاقبا اطلع رسانی می گردد.
بدیهی است انجام افزایش سرمایه یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوقالعاده می باشد.

شرکت لعابیران

شرکت لعابیران از شرکت های تابعه هلدینگ صدرتامین در سال ۱۳۶۰ در ۲۵ کیلومتری شهر تاریخی شیراز در مسیر یادگار تمدن باستان ایران «تخت جمشید»تاسیس گردید.
کل مساحت زمین کارخانه ۹ هکتار است که تمامی آن به امکانات تولیدی اختصاص یافته است، ظرفیت عملی تولید سالیانه حدود ۲۵/۰۰۰ تن می باشد.
در حال حاضر با اجرای طرح های توسعه همراه با بروز رسانی تکنولوژی کوره های ثابت و دوار توانایی تولید انواع فریت، لعاب، انگوب،پودر چاپ، رنگ متالیک، لوستر،وتروزا،شوگر، لعاب های پولیشی و گرانیلیای پولیشی را دارد.
شرکت لعابیران با در اختیار داشتن آزمایشگاه مجهز و بهره گیری از کارشناسان مجرب، خدمات فنی و مهندسی مناسب قبل از فروش، حین فروش و بعد از فروش جهت پاسخگویی به کلیه نیازهای مشتریان ارائه می گردد.
مشتریان وفادار لعابیران همواره از با کیفیت ترین و معتبرترین کارخانجات تولید کننده و صادر کننده کاشی و سرامیک کشور می باشند که موجب شده است شرکت لعابیران سهیم در کیفیت محصولات بهترین برندهای صنعت کاشی و سرامیک در بازارهای داخلی و خارجی باشد.

تاریخچه فعالیت شرکت لعابیران

شرکت لعابیران با شناسه ملی 10100884254در تاریخ 1360/09/23بصورت شرکت سهامی خاص تأسیس وطـی شماره 43061در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است .
طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1369/08/29مرکز اصلی شرکت از تهران به زرقان
فارس انتقال یافت و تحت شماره 4458انتقالی در اداره ثبت شرکت های شیراز به ثبت رسید .
به موجب مصوبه مورخ 24/12/1373مجمع عمومی فوق العاده ، شرکت به سهامی عام تبدیل و درتاریخ 1374/12/23در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و تحت شماره 10188مورخ
1385/12/06نزد سازمان بورس اوراق بهادار به ثبت رسیده است.
بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1376/07/30مرکز اصلی شرکت از زرقان به تهران انتقال یافت و تحت شماره 43061در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسید .
بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/04/28و مجوز شماره 87115/122سازمان بورس اوراق بهادار محل اصلی شرکت از تهران به شهرستان زرقان منتقل گردید و به شماره ثبت 402نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری زرقان به ثبت رسید.
همچنین شرکت تحت شماره 10188مورخ 1385/12/06نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. مرکز اصلی شرکت در تهران و کارخانه آن در زرقان فارس واقع است.
در حال حاضر شرکت لعابیران جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت سرمایه گذاری صدر تامین است و واحدتجاری نهائی گروه ، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی است.

فعالیت اصلی شرکت لعابیران

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 2اساسنامه ،تولیدوخرید وفروش انواع لعاب , انگوب , فریت ورنگ وسایر فرآورده های سرامیکی و مواداولیه مرتبط و وابسته ، تحقیق و نوآوری در زمینه طراحی و
کاربری لعاب برای تولید کاشی و انواع محصولات سرامیکی , مشارکت و سرمایه گذاری در سایرشرکت ها از طریق تأسیس یـا خرید یـا تعهدخریدسهام شرکت های جدید یا شرکت های موجود
وکلیه عملیات و معاملات مالی و تجاری و صنعتی مرتبط با تمام یا قسمتی ازموضوعات مذکور بطور
مستقیم یـا غیر مستقیم می باشد . فعالیت اصلی شرکت طی دوره مورد گزارش تولید انواع لعاب
کاشی و سرامیک و رنگ بوده است.
شایان ذکراست در حال حاضر ظرفیت تولید شرکت بـه موجب پروانه بهره برداری شماره 08120123مورخ 1387/05/15و اصلاحیه آن طی نامه شماره 52688/4/108مورخ 1389/11/25سازمان صنایع و معادن استان فارس
مقـدار 29،000تـــن شامل 17,000تن لعاب کاشی ، 10,750تن کامپاند پودری (انگوب ) ، 1,000تن پودر چاپ لعاب و 250تن رنگ سرامیکی می باشد .

ارزیابی طرح افزایش سرمایه

مفروضات صورت های مالی
1. تولید و فروش در سال 1401با فرض افزایش سرمایه و ورود وجه نقد حداکثر تا نیمه دوم سال جمعا 12،000تن انواع محصول در نظر گرفته شده است ،
و برای سالهای 1402و 1403رشد 17درصدی مقدار تولید تا سقف 14،000تن محصول در نظر گرفته شده است.
با فرض عدم افزایش سرمایه بدلیل عدم توان تامین به موقع مواد اولیه تولید و فروش 9,000تن در سال های 1402،1401و 1403در نظر گرفته شده است.
این در حالیست که بدون داشتن سرمایه در گردش لازم امکان کاهش تولیدات در فرض عدم در سالهای بعد دور از انتظار نیست.

2. در صورت افزایش سرمایه شرکت قادر به خرید مواد اولیه بصورت نقدی و در نتیجه کاهش بهای تمام شده خواهد شد ، با توجه به پیش بینی افزایش 33درصدی تولید در سال 1401و افزایش 17درصدی تولید در سالهای بعد ،
نرخ خرید مواد اولیه بصورت نقد ، افزایش به میزان 30درصد، متناسب با مقدار تولید در نظر گرفته شده است. بافرض عدم افزایش سرمایه در سال اول (سال ) 1401بهای مواد اولیه با قیمت های غیر نقدی محاسبه شده و
همچنین برای سالهای 1402و 1403افزایش قیمت 30درصد نسبت به سال قبل لحاظ شده است.

3. هزینه های حقوق و دستمزد و سایر هزینه های کارکنان با در نظر گرفتن هزینه های واقعی سه ماهه اول سال 1401 و تعمیم به کل سال 1401بصورت واقعی محاسبه شده است
و در سالهای 1402و 1403افزایش 40درصد در نظر گرفته شده است ، قابل ذکر است که هزینه های حقوق و دستمزد در شرایط فعلی کارخانه در فرض افزایش سرمایه و عدم افزایش سرمایه بصورت یکسان در نظر گرفته شده است.
4. هزینه های سربار در فرض افزایش سرمایه براساس هزینه های واقعی انجام شده در سه ماهه اول سال و پیش بینی افزایش تولید تا پایان سال 1401محاسبه شده است ،
و همچنین برای سالهای 1402و 1403با در نظر گرفتن افزایش تولید و 20درصد افزایش قیمتها نسبت به سال قبل در نظر گرفته شده است.
هزینه های سربار با فرض عدم افزایش سرمایه براساس میزان تولید در سه سال آتی پیش بینی شده و در سال های 1402و 1403افزایش 20درصد قیمتها نسبت به سال قبل و افزایش تولید لحاظ شده است.

عوامل ریسک

شرکتهای تولیدی همواره با ریسک های متنوعی روبرو بوده اند که شرکت لعابیران نیز از این قاعده مستثنی نبوده است ، با توجه به نوع صنعت و محصولات تولیدی عمده ریسکهای پیش روی شرکت به شرح زیر بیان می شود :

ریسک تجاری

با توجه به اینکه محصولات تولیدی شرکت در صنایع کاشی و سرامیک و صنعت ساخت و ساز به کار گرفته میشوند و با عنایت به تأثیر پذیری این صنایع از بازار خارجی و رکود ناشی از صنعت ساخت و ساز، بازار داخلی این موضوع به عنوان ریسک صنعت شناخته می شود.

ریسک قوانین و مقررات

با توجه به اینکه بخشی از مواد اولیه شرکت وارداتی می باشد، ریسک قوانین و مقررات حاکم بر واردات محصولات میتواند قیمت موادد اولیه را افزایش دهد ،
از اینرو شرکت به منظور کاهش ریسک موجود برنامه ریزی جایگزینی مواد اولیه داخلی با مواد اولیه خارجی را در برخی از مواد انجام داده است.

ریسک نرخ ارز

تاثیرات ناشی از افزایش نرخ ارز بر قیمتهای مواد اولیه وارداتی ، بهای تمام شده محصولات را افزایش خواهد داد . از اینرو افزایش نرخ ارز سبب افزایش نرخ فروش محصولات شرکت در سالهای آتی خواهد شد.

ریسک کیفیت محصولات

با توجه به کیفیت مطلوب انواع لعاب کاشی و سرامیک و رضایت مشتریان، ریسک ناشی از نوسان کیفیت محصولات پایین می باشد.

ریسک سیاسی

با توجه به وجود محدودیت در نقل و انتقال بانکی بین المللی و تأمین تجهیزات و قطعات مورد نیاز و همچنین تحریم های ظالمانه بر عمده صنایع، این صنعت نیز از این ریسک مستثنی نخواهد بود.

تحلیل ریسک بازار داخلی :شرکت لعابیران در رقابت با سایر تولید کنندگان محصولات مشابه، همواره در معرض ریسک کاهش فروش محصولات قراردارد که جهت دسترسی به بازار پیش بینی شده،
برنامه ریزی فروش را برای کاهش ریسک بازار داخلی و افزایش سهم بازار ، در راستای اهداف زیر تدوین نموده است :
• تکمیل سبد محصول به منظور جذب مشتریان با سلیقه های مختلف
• ارتقای کیفیت محصولات تولیدی متناسب با نیازهای بازارهای داخلی
• تولید محصولات ارزان قیمت و با کیفیت با حاشیه سود متناسب با طرح

ریسک همه گیری ویروس کرونا – covi d 19

در حال حاضر فعالیتهای شرکت با در نظر گرفتن شرایط پیش آمده ناشی از بیماری کرونا در جهان در معرض ریسک از دست دادن بازرهای صادراتی و داخلی قرار دارد
که برای کاهش ریسکهای اشاره شده درآمد صادرات پیش بینی نشده و ریسک بازار های داخلی نیز در بالا توضیح داده شده است

محاسبه نرخ بازگشت سرمایه گذاری افزایش سرمایه

بر اساس مفروضات ، برآوردها و محاسبات انجام شده و خالص جریان نقد ناشی از دریافت سرمایه در گردش به شرح فوق ، بازده سرمایه گذاری پیشنهادی 25درصد برآورد شده است ( دوره بازگشت سرمایه بیش از 3سال) می باشد.

پیشنهاد هیات مدیره (بخش اول افزایش سرمایه) :
با توجه به اهداف گزارش در راستای اصلاح ساختار مالی و استفاده از پتانسیل های موجود به منظور افزایش تولید و فروش، هیئت مدیره پیشنهاد می نماید سرمایه شرکت از مبلغ 600میلیارد ریال به مبلغ 1,300میلیارد ریال افزایش یابد.

خلاصه مدیریتی

تأمین مالی و طراحی شیوه تأمین مالی پروژه ها با هدف کلی کاهش هزینه های تأمین مالی و تأمین نقدینگی لازم برای اجرای آن پروژه ها، یکی از عناصر و پارامترهای اصلی در بررسی توجیه پذیری طرح ها و پروژه هاست.
برای این منظور، شناخت دقیق منابع مالی و ویژگی های حاکم بر آنها و همچنین شناخت
مصارف مالی مورد نیاز ضرورت دارد. با تلفیق منابع و مصارف و تهیه جدول بهینه، طراحی مالی مناسب صورت می پذیرد.

روش های تأمین مالی پروژه به دو نوع کلی مبتنی بر سرمایه Equity-basedو مبتنی بر بدهی
Debt-basedاست .
تأمین مالی مبتنی بر سرمایه، مستلزم واگذاری قسمتی از سود پروژه به سهامداران در مقابل دریافت سرمایه می باشد. در واقع در این روش، با استفاده از آورده نقدی و غیر نقدی سهامداران و افزودن بر حجم حقوق صاحبان سهام در شرکت و یا پروژه، سرمایه مورد نیاز تأمین می شود.

آورده سهامداران در پیشبرد فعالیتهای پروژه مصرف و سود حاصل از انجام پروژه نیز تماماً و در آینده، بین سهامداران توزیع می گردد.اولین گزینه ای که در میان روش های تأمین مالی مبتنی بر سرمایه به ذهن خطور می کند، افزایش سرمایه است.
افزایش سرمایه، منابع را به صورتی مستقیم در اختیار شرکت قرارداده و به لحاظ نظری با
هیچ محدودیتی مواجه نیست.
این روش، ریسک عدم بازپرداخت را به دنبال ندارد و مراحل اجرایی آن نیز می تواند بسیار کوتاه تر از هر روش دیگری باشد دو مسیر کلی در تأمین مالی از طریق افزایش سرمایه قابل
تصور است:

– سهامداران فعلی: این که منابع مورد نیاز از طریق سهامداران فعلی یا منابع موجود در شرکت به اشکالی غیر از سرمایه ثبت شده کسب شود. استفاده از منابع صاحبان شرکت می تواند به طرق زیر صورت بگیرد :
• انتقال سود تقسیم نشده شرکت به سرمایه شرکت
• انتقال اندوخته اختیاری به سرمایه شرکت
• انتقال تجدید ارزیابی دارائی ها به سرمایه شرکت
• اخذ منابع جدید از طریق منابع بیرون از شرکت توسط صاحبان شرکت .

– سهامداران جدید: استفاده از منابع مالی خارج از شرکت نیز مستلزم سهامداران نمودن عده جدیدی است که میبایست از سد حق تقدم سهامداران فعلی بگذرند. حل این مسئله نیز به روش های زیر امکان پذیر است.

• سلب حق تقدم از سهامداران فعلی و پذیره نویسی عمومی سهام جدید.
• فروش حق تقدم توسط سهامداران قدیم به افرادی غیر از صاحبان قدیم شرکت.

شرکت لعابیران (سهامی عام) به جهت فراهم شدن ظرفیت قانونی ماده 14قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 15اردیبهشت 1398مجلس شورای اسلامی
و مفاد ماده 10آئین نامه اجرایی تبصره 1ماده 149اصلاحی قانون مالیات های مستقیم (مصوب
مورخ 1398/10/18هیئت وزیران)، در نظر دارد نسبت به تجدید ارزیابی دارائی ها و افزایش سرمایه از این محل اقدام نماید.
لازم به توضیح است بر اساس مقررات مالیاتی (موضوع قوانین و مقررات فوق و بخشنامه شماره 200/98/96مورخ 1398/11/21سازمان امور مالیاتی) انتقال مازاد تجدید ارزیابی دارائی ها به حساب سرمایه مشمول مالیات بر درآمد نخواهد بود.
با توجه به روش های مختلف تأمین مالی و با در نظر گرفتن تمامی جوانب، در نظر دارد تا با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارائی ها، سرمایه خود را از مبلغ 1,300,000میلیون ریال به مبلغ 4,666,728میلیون ریال افزایش دهد.

این گزارش با هدف توجیه پذیری افزایش سرمایه شرکت لعابیران (سهامی عام) تهیه شده است تا با بررسی دقیق موضوع افزایش سرمایه، مدیران تصمیم گیرنده در شرکت و سهامداران را از توجیه پذیر بودن این افزایش سرمایه مطمئن نماید.

هدف از انجام افزایش سرمایه

بر اساس استانداردهای حسابداری ایران، شرکتها موظف اند تا ارزش دارائیهای ثابت مشهود و سرمایه گذاری بلند مدت شرکت خود را بر اساس بهای تمام شده تاریخی لحاظ کنند.
این در حالی است که کشور ما در طول سنوات گذشته همواره با تورم دو رقمی روبرو بوده است. این موضوع منجر به این شده است که ارزش افشا شده دارائی های ثابت مشهود و سرمایه گذاری های بلند مدت شرکت در صورت های مالی طی این سال ها،
به خوبی بیانگر ارزش واقعی آن ها نباشد و این امر مانعی برای ارائه تصویر مطلوبی از وضعیت مالی شرکت قلمداد میشود. ارائه گزارش های مالی شفاف و هماهنگ با واقعیات شرکت می تواند منجر به ارتقای سطح کارایی بازار سرمایه
و در نهایت باعث افزایش آگاهی و ثروت سهامداران در بازار سرمایه شود. بر اساس استانداردهای مذکور، شرکت ها مجاز هستند با تجدید ارزیابی دارائیهای خود، شرایط مالی شرکت را هماهنگ با واقعیات جامعه به سهامداران ارائه نمایند.
اکنون با توجه به فراهم شدن ظرفیت قانونی ماده 14قانون حداکثر استفاده از توان تولید ی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 15اردیبهشت ماه سال 1398مجلس شورای اسلامی
و آئین نامه اجرایی ماده 10تبصره 1ماده 149اصلاحی قانون مالیات های مستقیم (مصوب مورخ 1398/10/18هیئت وزیران) امکان استفاده از معافیت مالیاتی در فرآیند تجدید ارزیابی دارائی ها فراهم گردیده است.
برای این منظور شرکت لعابیران در نظر دارد با استفاده از ظرفیت مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضائیه، اقدام به تجدید ارزیابی دارائی ها به منظور به روز رسانی سرفصل مذکور نموده و از محل آن اقدام به افزایش سرمایه نماید.

مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تأمین آن :

با توجه به برنامه ارائه شده، شرکت لعابیران (سهامی عام) در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ
1,300,000میلیون ریال به مبلغ 4,666,728میلیون ریال، از محل مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی، زمین به شرح زیر افزایش دهد.
3,366,728 میلیون ریال (معادل 259درصد) از محل مازاد تجدید ارزیابی دارائی ها

اصلاح ساختار مالی از محل اندوخته مازاد تجدید ارزیابی دارائی های ثابت :

بر اساس گزارش هیئت کارشناسان رسمی دادگستری، مورخ 1401/05/25به شماره 015/350/00369ارزش کارشناسی دارایی زمین به شرح ذیل می باشد.

پیشنهاد هیات مدیره در بخش دوم افزایش سرمایه :

با عنایت به موارد فوق الذکر و لوزم رعایت الزامات سازمان بورس و اصلاح ساختار مالی شرکت، هیئت مدیره با افزایش سرمایه به میزان 3,366,728میلیون ریال از محل تجدید ارزیابی دارائی زمین شرکت
بر اساس گزارش کارشناس محترم کانون کارشناسان رسمی دادگستری تعیین شده به سهامداران شرکت پیشنهاد مینماید. امید است مجمع عمومی محترم فوق العاده صاحبان سهام ضمن ابلاغ رهنمودهای خود با پیشنهاد ارائه شده موافقت نمایند.

شرکت افق پویان توسعه آماده همکاری در زمینه های متعدد خدمات مدیریت با شرکت های سهامی عام با شرایط ویژه می باشد که بعضی از این خدمات عبارت اند از:

• کارگاه های آموزشی

– کارگاه آموزشی افزایش بازدهی جلسات هیئت مدیره
– کارگاه آموزشی نرم افزارهای ویژه مدیران ارشد شرکت ها
– کارگاه آموزشی مذاکره های سازمانی و کسب و کار
– کارگاه آموزشی مدیریت زمان و افزایش بهره وری فردی

• تنظیم گزارش ها و اسناد

– تنظیم گزارش فعالیت سالانه و 6 ماهه
– تنظیم گزارش وضعیت پیشبرد اجرای استراتژی ها

• طراحی ابزارهای مدیریت

– داشبوردهای مدیریت سازمانی
– داشبوردهای مدیریت استراتژی هولدینگ
– داشبورد ارزیابی و اولویت گذاری خرید، تملک و ادغام شرکت ها

سایر خدمات شرکت افق پویان توسعه عبارتند از:

واحد مستقل خدمات مدیریت استراتژی

واحد مستقل خدمات حسابداری مدیریت

واحد مستقل خدمات مدیریت ریسک

واحد مستقل خدمات عارضه یابی و توسعه سازمانی

واحد مستقل خدمات ارزیابی و ارزشگذاری سازمان ها

خدمات مشاوره برنامه ریزی استراتژی

خدمات مشاوره مدل کسب و کار

خدمات مشاوره ساختار سازمانی

خدمات مشاوره مدیریت برند

خدمات مشاوره توسعه کسب و کار

خدمات مشاوره قیمت گذاری

خدمات مشاوره مدیریت محصول

خدمات مشاوره خرید، ادغام و مشارکت (M&A)

خدمات مشاوره برنامه بازاریابی و مارکتینگ پلن

خدمات مشاوره برنامه ریزی فروش

خدمات مشاوره مدیریت نوآوری

دانلود اطلاعیه کدال

دانلود مصوبه هیأت مدیره

گزارش توجیهی افزایش سرمایه

شرح مختصر:
افزایش سرمایه شرکت ملی صنایع مس ایران 13 آذر 1401 و گزارش توجیهی هیئت مدیره به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ 400,000,000,000,000ریال به مبلغ …

منبع:
سامانه کدال

شرکت ملی صنایع مس ایران
نماد: فملی

Keywords:
افزایش سرمایه شرکت ملی صنایع مس ایران 13 آذر 1401
سرمایه شرکت ملی صنایع مس ایران
شرکت ملی صنایع مس ایران
صنایع مس ایران
فملی

آگهی

محصولات
و خدمات

Ads [@] OPRTco.com

قیمت گذاری چیست - businesstk.com

قیمت گذاری چیست؟ و اهداف مهم قیمت گذاری

قیمت گذاری چیست؟ و اهداف مهم قیمت گذاری قیمت گذاری چیست؟ تعیین قیمت تمام شده برای قیمت گذاری اهداف قیمت گذاری • بقا • افزایش سود...

آگهی

محصولات
و خدمات

Ads [@] OPRTco.com

نمایشگاه تاسیسات کوالالامپور(REVAC) ۲۰۲۲

نمایشگاه تاسیسات کوالالامپور(REVAC) ۲۰۲۲

نمایشگاه تاسیسات کوالالامپور(REVAC) ۲۰۲۲ نمایشگاه تاسیسات و تهویه مطبوع کوالالامپور (REVAC) ۲۰۲۲ نمایشگاه تاسیسات و تهویه مطبوع...
افزایش سرمایه شرکت کشت و صنعت پیاذر 28 آذر 1401 - businesstk.com

افزایش سرمایه شرکت کشت و صنعت پیاذر 28 آذر 1401

افزایش سرمایه شرکت کشت و صنعت پیاذر 28 آذر 1401 اطلاعیه شماره 972593 کدال پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص...
1400 06 17 خدمات مشاوره استراتژی 004

مشاوره استراتژی

1400 06 17 خدمات مشاوره عارضه یابی 006
1400 06 17 خدمات مشاوره مدیریت برند 002
1400 06 17 خدمات مشاوره Business Model 005

مشاوره

Business Model

1400 06 17 خدمات مشاوره مدیریت محصول 003

مشاوره مدیریت محصول

1400 06 17 خدمات مشاوره Marketing Plan 003

مشاوره

Marketing Plan

1400 06 17 خدمات مشاوره قیمت گذاری 003
1400 06 17 نوآوری 003 scaled

نیاز روز نوآوری

1400 06 17 کارآفرینی 007

نیاز روز کارآفرینی

1400 06 17 عارضه یابی 002

نیاز روز عارضه‌یابی

1400 06 17 پسا کرونا 002

نیاز روز پسا کرونا

1400 06 17 محیط زیست 003

نیاز روز محیط زیست

1400 06 19 ادج استراتژی 002

نیاز روز Edge Strategy

EnglishPersian