Select Page


دنیای‌اقتصاد: در آبان ماه ۱۴۰۰ حداقل ۸۰ درصد نشست و برخاست کل پروازها به ترتیب در 10فرودگاه مهرآباد، مشهد، کیش، شیراز، اصفهان، اهواز، بندرعباس، تبریز، خلیج فارس (عسلویه) و یزد انجام پذیرفته است.Source link

EnglishPersian