Select Page

اصول مدیریت ریسک؛ اصول 10 گانه هنر مدیریت ریسک

آموزش های متوالی هنر مدیریت ریسک برای مدیران ارشد مالی سازمان ها و شرکت ها

هنر مدیریت ریسک، بحث و تبادل نظر در خصوص اصول 10 گانه ایست که باید برای مدیریت ریسک، بررسی و کنترل شود.
همان طور که می دانیم، هنر مدیریت عملکرد بر اجزای حیاتی سیستم های مدیریت عملکرد و مدل های عمیاتی آن توجه دارد و هنر برنامه ریزی، اصول 10 گانه راه اندازی و به کارگیری بهترین شیوه ها (Best Practices) را در برنامه ریزی شرکت های بزرگ مورد آزمون قرار می دهد.

پس از مشاهده عواقب بحران های مالی در جهان، شرکت های مختلف از تمامی صنعت ها، تمرکز بیشتری بر مدیریت ریسک داشته اند.
این موضوع، قبلا نگرانی های اولیه مدیران ارشد اجرایی در صنعت و بخش خدمات مالی بود اما اکنون اولویت مدیران ارشد مالی در اکثر صنایع می باشد.

در نظرسنجی خدمات تجزیه و تحلیل موسسه HBR از حدود 1500 مدیر اجرایی ارشد در سال 2011، بیشتر از 65 درصد پاسخ ها اذعان داشتند که مدیریت ریسک به نوعی بسیار قابل توجه، نسبت به 3 سال گذشته، اهمیت بسیار بیشتری پیدا کرده است.
در این میان حدود 72 درصد مدیران اعلام کرده اند که شرکت هایشان، منابع و زمان اختصاص داده شده به مدیریت ریسک را به طور چشم گیری نسبت به 2 سال قبل، افزایش داده اند.

مدیریت ریسک، برای اقتصاد فرار امروزی، امری بسیار ضروری است. و هنوز هم خیلی از شرکت های خدمات تخصصی مالی با داشتن بهترین و پیچیده ترین سیستم های عملیاتی مدیریت ریسک، این ریسک بسیار خطرناک را پیش از بحران های مالی می پذیرفتند.

اصول مدیریت ریسک؛ اصول 10 گانه هنر مدیریت ریسک

اصول مدیریت ریسک؛ اصول 10 گانه هنر مدیریت ریسک

از طرفی تعداد بسیار کمی از شرکت های خدمات مالی که به دلیل مدیریت ریسک ماهرانه پیش از بحران های مالی جایزه گرفته بودند، با خطاهای عمده مواجه شده اند.
یکی از مثال های دراماتیک شرکت JPMorgan ، بود که حدود 2 بیلیون دلار در سال 2012 به دلیل معامله های مدیرعامل این شرکت متضرر شد.

این نگرانی وجود دارد که سایر شرکت ها نیز از این قبیل اشتباهات در بخش مالی داشته باشند.
به زبان ساده، ممکن است شرکت ها، رویکردهایی با تکنولوژی های برتر برای مدیریت ریسک در محیط ایزوله با فعالیت های روزمره داشته باشند؛

مدیریت ریسک به صورت درونی

نتایج پژوهش های اصول مدیریت ریسک نشان می دهد که ممکن است همانند شرکت JPMorgan ، مدیریت ریسک به عنوان عملیات و عملکرد رسمی در این شرکت وجود داشته باشد، اما این اصول مدیریت ریسک به صورت درونی و جا افتاده در سازمان گسترده تعبیه نشده است و بنابراین رفتارهای سازمانی متناسب با مدیریت ریسک و اطلاع رسانی تصمیم گیری شکل نگرفته است.

اطمینان از صحت مدیریت ریسک

برای اطمینان از صحت مدیریت ریسک، سیستم ها، ابزارهای اندازه گیری و فرآیندها بسیار مهم هستند و برای اکثریت مطلق شرکت ها، ضروری است که عملیات و عملکرد رسمی مدیریت ریسک را طراحی و تدوین نمایند.

اما برای این مهم، توسعه مناسب تفکر مدیریت ریسک و فرهنگ سازمانی متناسب با آن بسیار مهم تر می باشد و با توجه به تجربیات ما، اجرای این موارد بسیار مشکل تر و پیچیده تر خواهد بود.

اجرای مناسب اصول مدیریت ریسک

برای اجرای این موارد، شرکت ها به رویکردهای جدید و نوین نیاز دارند؛ در واقع، شرکت ها نیاز دارند تا دیگر مدیریت ریسک را به عنوان موضوعی درجه اول نظارتی ندانند و مدیریت ریسک را به عنوان فعالیتی ارزش آفرین در نظر بگیرند که جزئی ضروری از مناظرات استراتژیک در سازمان می باشد.

با توجه به این موارد، هدف این مناظرات استراتژیک در سازمان ها نباید از بین بردن و یا کاهش و کمینه سازی ریسک باشد؛ بلکه هدف باید استفاده از مدیریت ریسک برای ایجاد مزیت رقابتی باشد.

برای انجام این مهم به صورت موثر، باید تعاملات دینامیک میان خبرگان و کارشناسان مدیریت ریسک و مدیران صف سازمان ایجاد شود.

اصول 10 گانه هنر مدیریت ریسک (اصول مدیریت ریسک)

ایجاد و طراحی سیستم های دینامیک مدیریتی برای مدیریت ریسک، بیشتر فعالیتی هنری در نظر گرفته می شود تا فعالیت علمی.

موسسه BCG، در تعامل با مشتریان برای توسعه این رویکرد جدید، 10 اصل را به عنوان اصول مدیریت ریسک شناسایی و تدوین کرده است که شرکت ها و سازمان ها باید به عنوان اصول 10 گانه هنر مدیریت ریسک اجرایی کنند:

اصول 10 گانه (اصول مدیریت ریسک) عبارتند از:

1. مدیریت ریسک از سطوح بالایی سازمان ها و شرکت ها شروع می شود.
2. از برج عاج (بالای فیل) نمی توان ریسک را مدیریت کرد.
3. از تکیه بر جعبه های سیاه خودداری کنید.
4. مدیریت ریسک، استراتژی است و استراتژی، مدیریت ریسک است.
5. مدیریت ریسک بسیار فراتر از سیاست ها می باشد و در واقع فرهنگ است.
6. فرهنگ سازمانی آگاه از ریسک، مستلزم جریان آزاد اطلاعات است.
7. آنچه مهم است «گفتگو» است، نه «گزارش».
8. مسیر، هدف اصلی سازمان است.
9. آمادگی برای ریسک ها و خطرات ناشناخته امکان پذیر است.
10. از تاکید بر جنبه منفی خودداری کنید، و جنبه های مثبت را به یاد داشته باشید.

واحد مستقل خدمات مدیریت ریسک

واحد مستقل خدمات مدیریت استراتژی

خدمات مشاوره استراتژی

ادج استراتژی به عنوان نیاز روز

شرح مختصر:
اصول مدیریت ریسک برای سیستم ها، ابزارهای اندازه گیری و فرآیندها بسیار مهم هستند و برای اکثریت مطلق شرکت ها، ضروری است که عملیات و عملکرد رسمی مدیریت ریسک را طراحی و تدوین نمایند.

نویسندگان:
Ulrich Pidun, Marc Rodt, Alexander Roos, Sebastian Stange, and James Tucker
منبع: BCG
ترجمه: BusinessTK

Keywords:
اصول مدیریت ریسک
هنر مدیریت ریسک
تفکر مدیریت ریسک
مدیریت ریسک و اطلاع رسانی

 

سپاهان باتری - businesstk.com

سپاهان باتری – نسل جدید باتری خودرو در ایران

سپاهان باتری - نسل جدید باتری خودرو در ایران   سپاهان باتری - شرکت مجتمع صنعتی سپاهان باطری سهامی خاص سپاهان باتری در...
شرکت یونیلیور ایران

شرکت یونیلیور ایران سهامی خاص

شرکت یونیلیور ایران سهامی خاص شرکت یونیلیور ایران – ترویج زندگی پایا برای همه تاریخچه شرکت یونیلیور ایران شرکت یونیلیور ایران از...
[instagram-feed captionlinks=true]
EnglishPersian