Select Page

اصطلاحات و تعاریف استاندارد IATF 16949

اصطلاحات و تعاریف استاندارد IATF 16949 - businesstk.com

اصطلاحات و تعاریف استاندارد IATF 16949

استاندارد IATF 16949 ویرایش 2016 – (IATF 16949:2016)

امروزه در شرکت ها و کسب و کارها، با توجه به نیاز برای همراستایی با استانداردهای جهانی و همکاری میان صنایع مرتبط و ایجاد یکپارچگی درونی، نیاز به پیاده سازی استانداردهای بین المللی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.
شرکت افق پویان توسعه با بهره گیری از خبرگان صنعتی و متخصصان علمی با مشاوره های تخصصی به شما در برنامه ریزی، اجرا، پیاده سازی و ارزیابی استانداردها کمک خواهد کرد.

بخش -3اصطلاحات و تعاریف

3- اصطلاحات و تعاریف

برای مقاصد این مدرک، اصطلاحات و تعاریف ارائه شده در ISO 9001:2015کاربرد دارد.

3-1- اصطلاحات و تعاریف صنعت خودرو

لوازم جانبی

ترکیب (ترکیبات) اضافی مشخص شده توسط مشتری که قبل از تحویل به مشتری نهایی (یا پس از آن) به صورت مکانیکی یا الکترونیکی به وسیله ی نقلیه یا انتقال قدرت الحاق می شود. (به عنوان مثال: کف پوش زیرپایی سفارشی، کف پوش تخت اطاقک بار، قالپاق چرخ، سیستم صوتی پیشرفته، دریچه ی آفتابگیر، باد شکن، تقویت کننده ی موتور و غیره(

طرح ریزی پیش هنگام کیفیت محصولAPQP

فرآیند طرح ریزی کیفیت محصول که از توسعه یک محصول یا خدمت که نیاز مشتری را برآورده سازد، پشتیبانی می نماید. APOP به عنوان یک راهنما برای فرآیند توسعه و همچنین یک روش استاندارد برای اشتراک گذاری نتایج بین سازمان و مشتریان، عمل می نماید.
APOPطراحی قوی، آزمون طراحی و انطباق مشخصات، طراحی فرآیند تولید، استانداردهای بازرسی کیفیت، قابلیت فرآیند، ظرفیت تولید، بسته بندی محصول، آزمون محصول و طرح آموزش اپراتور، به همراه موارد دیگر، پوشش میدهد.

قطعات یدکی

قطعه (قطعات) جایگزین برای کاربرد در قطعات خدمات که توسط OEMتولید یا ارائه نشده اند، که ممکن است با مشخصات تجهیزات اصلی یا غیر از آن تولید شده باشند.

مجوز

اجازه ی مستند برای یک فرد (افراد) با حقوق و مسئولیت های مشخص مربوط به ارائه یا رد مجوز یا ایجاد محدودیت در یک سازمان.

قطعات (مرجع) مورد مجادله

قطعه (قطعات) با مشخصات معلوم، کالیبره شده و قابل ردیابی به استانداردها، با نتایج مورد انتظار (پذیرش یا خرابی) که به منظور صحه گذاری عملکرد یک تجهیز خطاناپذیرسازی شده استفاده می شود یا ملزومات کنترل (نظیر اندازه گیرهای برو نرو).

برنامه کنترل

توضیحات مستند از سیستم ها و فرآیندهای مورد نیاز برای کنترل تولید محصول (ضمیمه ی الف را ببینید)

الزامات مشتری

تمام الزامات مشخص شده توسط مشتری (به عنوان مثال: فنّی، تجاری، الزامات مربوط به محصول و فرآیند تولید، ضوابط و شرایط عمومی، الزامات خاص مشتری، و غیره)

الزامات خاص مشتریCSRs

تفاسیر یا الزامات تکمیلی مربوط به یک بند (بندهای) خاص از این استاندارد QMSصنعت خودرو

طراحی برای مونتاژDFA

فرآیندی که طی آن محصولات برای تسهیل شرایط مونتاژ طراحی شده باشند. (به عنوان مثال: چنانچه یک محصول شامل چند قطعه در زمان کمتری مونتاژ شود، منتج به کاهش هزینه های مونتاژ خواهد شد)

طراحی برای ساختDFM

یکپارچه سازی طرح ریزی محصول و فرآیند برای طراحی محصولی که به سهولت و اقتصادی تولید شود.

طراحی برای ساخت و مونتاژDFMA

ترکیبی از دو روش:
طراحی برای ساخت ) ،(DFMکه فرآیند بهینه سازی طراحی برای سهولت تولید، توان عملیاتی بالاتر، و بهبود کیفیت می باشد و طراحی برای مونتاژ ) ،(DFAکه بهینه سازی طراحی برای کاهش ریسک مواجهه با خطا، کاهش هزینه ها، و ایجاد سهولت مونتاژ می باشد.

طراحی برای شش سیگماDFSS

روش ها، ابزارها و تکنیک های سیستماتیک با هدف طراحی قوی محصولات یا فرآیندهایی است که انتظارات مشتریان را تأمین نموده و می توانند در سطح کیفیتی شش سیگما تولید شوند.

سازمان مسئول طراحی

سازمان دارای اختیار برای ایجاد مشخصات یک محصول جدید، یا تغییر مشخصات محصول موجود توجه این مسئولیت شامل آزمون و تصدیق عملکرد طراحی برنامه های کاربردی مشخص شده ی مشتری می باشد.

خطاناپذیرسازی

طراحی و توسعه محصول و فرآیند تولید برای پیشگیری از تولید محصولات نامنطبق

فرآیند تشدید

فرآیند مورد استفاده برای برجسته سازی یا افراشتن مسائل خاص در درون یک سازمان به نحوی که افراد مرتبط بتوانند به این شرایط پاسخ داده و بر حل و فصل آن نظارت داشته باشند.

تجزیه و تحلیل درخت خطاFTA

روش تجزیه و تحلیل شکست استقرایی که در آن حالتهای نامطلوب از یک سیستم تجزیه و تحلیل شده باشد؛
درخت خطا نقشه رابطه ی بین خرابی ها، زیر سیستم ها، و عناصر افزون بر طراحی را ضمن ایجاد یک نمودار منطقی از سیستم کلی تجزیه و تحلیل می نماید.

آزمایشگاه

امکانات بازرسی، آزمون، یا کالیبراسیون که ممکن است شامل مواد شیمیایی، متالورژی، ابعادی، فیزیکی، الکتریکی، یا آزمون قابلیت اطمینان باشد؛ اما محدود به موارد مذکور نمی شود.

دامنه کاربرد آزمایشگاه

مدرکی تحت کنترل شامل
– آزمون ها، ارزیابی ها، و کالیبراسیون های خاصی که یک آزمایشگاه واجد شرایط برای انجام آنهاست.
– فهرستی از تجهیزات که آزمایشگاه برای ارائه ی موارد فوق از آن ها استفاده می نماید؛ و
– فهرستی از روش ها و استانداردهایی که در آزمایشگاه فوق استفاده می شوند.

تولید

فرآیند ساخت یا تولید
– مواد تولید
– قطعات تولیدی یا قطعات خدمات؛
– مجموعه ها؛یا
– عملیات حرارتی، جوشکاری، نقّاشی، آبکاری، یا دیگر خدمات تکمیلی.

امکان سنجی تولید

تجزیه و تحلیل و ارزیابی یک پروژه پیشنهادی برای تعیین امکان تولید محصولی که به لحاظ فنّی الزامات مشتری را تأمین نماید. این (مبتنی بر کاربرد) شامل موارد زیر است
اما محدود به آن ها نمی شود: هزینه های برآوردشده، و حسب ضرورت منابع، امکانات، ابزار، ظرفیت، نرم افزارها،و پرسنل دارای مهارت های مورد نیاز، شامل فعالیت های پشتیبانی، که موجود هستند یا برای در دسترس بودن برنامه ریزی شده اند.

خدمات ساخت

شرکت هایی که آزمون، تولید، توزیع، و ارائه خدمات تعمیر برای قطعات و مجموعه ها را به انجام می رسانند.

رویکرد چند انتظامی

روش برای تبدیل ورودی از تمامی طرف های ذینفع که ممکن است بر چگونگی اداره ی فرآیندها تأثیر داشته باشند، توسط یک تیم که اعضای آن شامل پرسنل سازمان بوده و ممکن است شامل نمایندگان مشتری و تأمین کننده باشند؛

اعضای تیم ممکن است از داخل یا خارج سازمان باشند؛

چه تیم حاضر باشد یا تیم های موقتی که ممکن است حسب اقتضاء استفاده شده باشند؛
ورودی به تیم ممکن است شامل هر دو ورودی های سازمان و مشتری می باشد.

هیچ مشکلی پیدا نشدNTF

طرحی اعمال شده برای قطعات جایگزین شده در دوره ی خدمات برای هنگامی که [قطعات] توسط تولیدکننده ی وسیله ی نقلیه یا قطعات تجزیه و تحلیل شده، تمامی الزامات “قطعه ی سالم” را تأمین نموده باشند.
(همچنین به عناوین “هیچ خرابی پیدا نشد” یا “مشکلی پیدا نشد”ارجاع شده است)

فرآیند برون سپاری شده

بخشی از فعالیت یا فرآیندهای یک سازمان است که توسط یک سازمان بیرونی فراهم شده باشد.

تعمیرات اساسی دوره ای

روش تعمیر و نگهداری برای پیشگیری از توقفات عمده ی برنامه ریزی نشده، مبتنی بر تاریخچه ی عیوب یا توقفات، برای بخشی از تجهیزات، یا زیرسیستمی از تجهیزات، اتخاذ پیش هنگام خروج از استفاده
و پیاده نمودن اجزاء برای تعمیر، تعمیرات، جایگزینی قطعات، بازمونتاژ، و پس از بازگردانی برای استفاده.

نگه داری پیش بینانه

یک رویکرد و مجموعه ای از روش ها برای ارزیابی شرایط تجهیزات در حال کار، ضمن انجام نظارت دوره ای یا مستمر شرایط تجهیزات، به منظور پیش بینی زمانی که فعالیت های نگهداری باید انجام شوند.

هزینه ی اضافی حمل

هزینه ها یا مخارج افزون بر تحویل قرارداد شده.
توجه این امر می تواند ناشی از روش، مقدار، عدم زمانبندی یا تأخیر در تحویل، و غیره ایجاد شده باشد.

نگهداری پیشگیرانه

فعالیت های طرح ریزی شده در فواصل زمانی منظم (مبتنی بر زمان، بازرسی های دوره ای و تعمیرات اساسی) برای از بین بردن علل خرابی تجهیزات و توقفات زمانبندی نشده ی تولید، به عنوان خروجی طراحی فرآیند تولید

محصول

قابل استفاده برای هر خروجی مورد انتظار از فرآیند تحقق محصول

ایمنی محصول

استانداردهای مربوط به طراحی و ساخت محصولات برای حصول اطمینان از اینکه مشتری در معرض آسیب یا مخاطرات نیست.

توقف [خاموشی] تولید

شرایطی که در آن فرآیندهای تولید غیرفعال هستند؛ مدت زمان آن ممکن است از چند ساعت تا چند ماه باشد.

طرح واکنشی

اقدام یا مجموعه ای از گام های اجرایی تجویز شده در یک طرح کنترل به هنگام شناسایی وقایع غیرمعمول یا وقوع عدم انطباق ها

محل مجزا

محلی که از سایت های تولیدی پشتیبانی می نماید و در آن فرآیندهای غیر تولیدی اجرا می شوند.

قطعات خدمات

قطعه (قطعات) جایگزینی تولید شده با مشخصات OEMکه برای کاربرد قطعات خدمات توسط OEMتولید و یا ترخیص شده باشد، از جمله قطعات بازسازی شده

سایت

مکانی که در آن فرآیندهای تولید ارزش افزوده انجام می شود.

مشخصات ویژه

طبقه ای از مشخصات محصولات یا عوامل فرآیند تولید که می تواند بر ایمنی یا انطباق با مقررات، تناسب، کارایی، عملکرد، الزامات، و یا فرآیندهای بعدی محصول تاثیرگذار باشد.

شرایط ویژه

موارد مورد توجه از یک طبقه بندی مشخص شده توسط مشتری، اختصاص یافته به یک سازمان که طی آن یک یا چند الزام مشتری در حال حاضر با توجه به مسائل کیفیتی یا تحویل رضایت بخش نیستند.

فرآیند پشتیبان

فعالیت های غیرتولیدی (انجام شده در سایت یا در یک محلّ جداگانه) است که از یک یا تعداد بیشتری از سایت های تولیدی سازمان پشتیبانی می نمایند.

نگهداری جامع بهره ور

یک سیستم نگهداری و بهبود یکپارچگی سیستم های تولید و کیفیت از طریق ماشین آلات، تجهیزات، فرآیندها و کارکنان است که موجب ایجاد ارزش افزوده برای سازمان می شود.

منحنی تبادل

ابزاری برای درک و ارتباط دهی ویژگی های طراحی های مختلف از یک محصول به یکدیگر؛ عملکرد محصول برای یک مشخصه در محور Yها و دیگری در محور Xها نقشه برداری می شود،
پس از آن یک منحنی برای نشان دادن عملکرد محصول نسبت به دو مشخصه ترسیم می شود.

فرآیند تبادل

روش توسعه و استفاده از منحنی های تبادل محصولات و مشخصات عملکردی آن ها که که رابطه بین گزینه های طراحی؛ و مشتری، فنّی، و اقتصادی ایجاد می نماید.

متن  کامل استاندارد IATF 16949 ویرایش 2016

(0-1) کلیات استاندارد IATF 16949 و (0-2 اصول مدیریت کیفیت)

(0-3) رویکرد فرآیندی در استاندارد IATF 16949

(0-4) ارتباط با سایر استانداردهای سیستم مدیریت استاندارد IATF 16949

(1 و 2) دامنه و  مراجع الزامی استاندارد IATF 16949
(3) اصطلاحات و تعاریف استاندارد IATF 16949

(4) محیط سازمان

(4-1 و 2) شناخت سازمان و محیط آن و درک نیازمندی ها

(4-3) تعیین دامنه سیستم مدیریت کیفیت

(4-4) سیستم مدیریت کیفیت و فرآیندهای آن

(5) رهبری

(5-1) رهبری و تعهد
(5-2) خط مشی
(5-3) نقش ها، مسئولیت ها و اختیارات سازمانی

(6) طرح ریزی

(6-1) اقدامات رسیدگی به ریسک ها و فرصت ها
(6-2) اهداف کیفی و طرح ریزی تحقق آن ها
(6-3) طرح ریزی تغییرات

(7) پشتیبانی

(7-1) منابع
(7-2) صلاحیت
(7-3) آگاهی
(7-4) ارتباطات
(7-5) اطلاعات مکتوب

(8) عملیات

(8-1) طرح ریزی و کنترل اجرایی
(8-2) الزامات مربوط به محصولات و خدمات
(8-3) طراحی و توسعه محصولات و خدمات
(8-4) کنترل فرآیندها، محصولات و خدمات تأمین شده بیرونی
(8-5) تولید و ارائه خدمات
(8-6) ارائه محصولات و خدمات
(8-7) کنترل خروجی های نامنطبق

(9) ارزیابی عملکرد

(9-1) پایش، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی
(9-2) ممیزی داخلی
(9-3) بازنگری مدیریت

(10) بهبود

(10-1) نظارت، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی
(10-2) عدم انطباق و اقدامات اصلاحی
(10-3) بهبود مستمر

شرکت افق پویان توسعه آماده همکاری در زمینه های متعدد خدمات مدیریت با شرایط ویژه می باشد که بعضی از این خدمات عبارت اند از:

• طراحی ابزارهای مدیریت

– داشبوردهای مدیریت سازمانی
– داشبوردهای مدیریت استراتژی 
– داشبورد ارزیابی و اولویت گذاری خرید، تملک و ادغام شرکت ها

سایر خدمات شرکت افق پویان توسعه عبارتند از:

واحد مستقل خدمات مدیریت استراتژی

واحد مستقل خدمات حسابداری مدیریت

واحد مستقل خدمات مدیریت ریسک

واحد مستقل خدمات عارضه یابی و توسعه سازمانی

واحد مستقل خدمات ارزیابی و ارزشگذاری سازمان ها

خدمات مشاوره برنامه ریزی استراتژی

خدمات مشاوره مدل کسب و کار

خدمات مشاوره ساختار سازمانی

خدمات مشاوره مدیریت برند

خدمات مشاوره توسعه کسب و کار

خدمات مشاوره قیمت گذاری

خدمات مشاوره مدیریت محصول

خدمات مشاوره خرید، ادغام و مشارکت (M&A)

خدمات مشاوره برنامه بازاریابی و مارکتینگ پلن

خدمات مشاوره برنامه ریزی فروش

خدمات مشاوره مدیریت نوآوری

شرح مختصر:
استاندارد IATF 16949 ویرایش 2016، توسعه یافته ی استاندارد مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ است و استانداردی تخصصی ویژه صنعت خودرو و قطعات خودرو می باشد که به صورت…

منبع:
International Automotive Task Force

Keywords:
استاندارد IATF
استاندارد IATF 16949
استاندارد IATF 16949 ویرایش 2016
IATF 16949
IATF 16949:2016

آگهی

محصولات
و خدمات

Ads [@] OPRTco.com

شناخت سازمان و محیط آن در استاندارد IATF 16949 - businesstk.com

شناخت سازمان و محیط آن در استاندارد IATF 16949

شناخت سازمان و محیط آن در استاندارد IATF 16949 استاندارد IATF 16949 ویرایش 2016 – (IATF 16949:2016) امروزه در شرکت ها و کسب و...

آگهی

محصولات
و خدمات

Ads [@] OPRTco.com

نمایشگاه تجهیزات آب آسیا

نمایشگاه تجهیزات آب آسیا (ASIAWATER)

نمایشگاه تجهیزات آب آسیا (ASIAWATER) نمایشگاه تجهیزات آب آسیا نمایشگاه تجهیزات آب آسیا (ASIAWATER) از ۱۶ الی ۱۸ آذر ۱۴۰۱ در شهر...
شرکت مهندسی فیروزا

شرکت مهندسی فیروزا سهامی عام

شرکت مهندسی فیروزا سهامی عام شرکت مهندسی فیروزا - بارتان را سبک کردیم شرکت مهندسی فیروزا فعالیت مستمر خود را از سال 1345 با هدف...
1400 06 17 خدمات مشاوره استراتژی 004

مشاوره استراتژی

1400 06 17 خدمات مشاوره عارضه یابی 006
1400 06 17 خدمات مشاوره مدیریت برند 002
1400 06 17 خدمات مشاوره Business Model 005

مشاوره

Business Model

1400 06 17 خدمات مشاوره مدیریت محصول 003

مشاوره مدیریت محصول

1400 06 17 خدمات مشاوره Marketing Plan 003

مشاوره

Marketing Plan

1400 06 17 خدمات مشاوره قیمت گذاری 003
1400 06 17 نوآوری 003 scaled

نیاز روز نوآوری

1400 06 17 کارآفرینی 007

نیاز روز کارآفرینی

1400 06 17 عارضه یابی 002

نیاز روز عارضه‌یابی

1400 06 17 پسا کرونا 002

نیاز روز پسا کرونا

1400 06 17 محیط زیست 003

نیاز روز محیط زیست

1400 06 19 ادج استراتژی 002

نیاز روز Edge Strategy

EnglishPersian