Select Page

استراتژی شرکت های مادر تخصصی و 4 ستون مهم آن

استراتژی شرکت

استراتژی شرکت های مادر تخصصی و 4 ستون مهم آن

استراتژی شرکت های مادر تخصصی چه مفهومی دارد؟

استراتژی شرکت های مادر تخصصی یک رویکرد پورتفولیو را برای تصمیم گیری استراتژیک با توجه و نگریستن به تمام شرکت ها و کسب و کارهای زیرمجموعه یک شرکت مادر تخصصی برای تعیین چگونگی ایجاد بیشترین ارزش با مدیریت استراتژی سازمان می باشد.
به منظور توسعه استراتژی شرکت های مادر تخصصی، مدیران ارشد شرکت ها باید توجه نمایند که
• چگونه شرکت های زیر مجموعه و کسب‌وکارهای مختلف تحت سرپرستی با هم تناسب دارند؟
• چگونه بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند؟
• و ساختار شرکت مادر تخصصی چگونه است؟
تا سرمایه انسانی، فرآیندها و حاکمیت و استراتژی سازمان را بهینه کنند.

استراتژی سازمان بر پایه استراتژی شرکت ها و کسب و کار ها می باشد که با تصمیم گیری استراتژیک برای هر یک از زیرمجموعه ها و کسب و کار مرتبط است.

مولفه های استراتژی شرکت های مادر تخصصی

چندین مؤلفه مهم در استراتژی شرکت های مادر تخصصی وجود دارد که رهبران سازمان ها با بررسی استراتژی شرکت های قوی بر آن ها تمرکز می کنند. وظایف اصلی استراتژی شرکت عبارتند از:
1. تخصیص منابع
2. طراحی ساختار سازمانی
3. مدیریت پورتفولیو
4. ترید آف های استراتژیک
و این موارد در حوزه تخصصی استراتژی سازمان ها، به 4 ستون استراتژی شرکتی معروف هستند.

1. تخصیص منابع در استراتژی شرکت ها

تخصیص منابع در هر شرکت و سازمانی بیشتر بر دو منبع متمرکز است:
– منابع انسانی
– سرمایه

در تلاش برای به حداکثر رساندن ارزش کل شرکت و سازمان، رهبران باید تعیین کنند که چگونه این منابع را به شرکت ها و کسب و کارهای مختلف زیرمجموعه یا واحدهای تجاری (Business Units) تخصیص دهند؛
تا ارزش سازمان بیشتر از مجموع ارزش تک تک شرکت ها و سب و کار ها باشد.

2. طراحی ساختار سازمانی برای مدیریت استراتژی شرکت ها

طراحی ساختار سازمانی شامل حصول اطمینان از وجود ساختار شرکتی لازم و سیستم‌های مرتبط برای ایجاد حداکثر ارزش است.

عواملی که رهبران و مدیران ارشد شرکت های مادرتخصصی باید در نظر بگیرند عبارتند از:
– نقش دفتر مرکزی شرکت (شرکت سرپرستی) و در نظر گرفتن رویکرد متمرکز در مقابل غیرمتمرکز
– ساختار سازمانی برای گزارش‌دهی شرکت های زیرمجموعه، واحد های کسب و کار و تجاری و افراد

3. مدیریت پورتفولیو برای ارزیابی استراتژی شرکت ها

مدیریت پورتفولیو به روشی که واحدهای تجاری یکدیگر را تکمیل می‌کنند، همبستگی‌هایشان را بررسی می‌کند و تصمیم می‌گیرد که شرکت در کجا باید فعالیت نمایند(یعنی وارد چه مشاغلی شود یا چه کارهایی نخواهند کرد).

4. ترید آف های استراتژیک برای تقویت استراتژی شرکت ها

یکی از چالش برانگیزترین جنبه های استراتژی شرکت های مادر، ایجاد تعادل بین ریسک و بازده در سراسر شرکت می باشد.
مهم است که دیدگاهی جامع از همه شرکت های زیرمجموعه و کسب‌وکارها داشته باشیم و اطمینان حاصل کنیم که سطوح مطلوب مدیریت ریسک و تولید بازده دنبال می‌شوند.

مهم ترین عناصر ترید آف های استراتژیک عبارتند از:
– مدیریت ریسک
– ایجاد بازده و سودآوری
– طراحی مشوق ها و انگیزه های شرکتی

استراتژی شرکت های مادرتخصصی با استراتژی سطح کسب و کار متفاوت می باشد؛ زیرا بر نحوه مدیریت منابع، ریسک و بازده در یک شرکت تمرکز می کند و در مقابل به مزیت های رقابتی سازمانی توجه ویژه ای دارد.

شرکت های مادر تخصصی

شرکت مادر یا شرکت صاحب سهم یا شرکت مالک شرکتی است که سهام آن شرکت در مقابل شرکت دیگر (زیر مجموعه) به اندازه کافی (بیش از ۵۰ درصد) باشد تا کنترل مدیریت و عملیات به وسیله تأثیرگذاری و انتخاب هیئت مدیره لحاظ گردد.

باید در نظر داشته باشیم که ایجاد شرکت مادر یکی از راه‌های انحصارگرایی است.

برخلاف تراست که تنها امانت‌دار سهام شرکت‌ها است، شرکت مادر سهام شرکت‌های تولیدی را فقط در حدّی خریداری می‌کند که بتواند برای آن‌ها تصمیم‌گیری کند.
به علَت آن‌که صاحبان اوراق قرضه و سهام ممتاز از حق رأی برخوردار نیستند، شرکت مادر با خرید نیمی از سهام عادی هر شرکتی می‌تواند تصمیم‌گیری در آن شرکت به دست بگیرد.
در روش شرکت مادر هرچند شرکت‌ها استقلال حقوقی خود را حداقل در ارتباط با دنیای خارج حفظ می‌کنند، اما استقلال مالی آن‌ها به کلی از بین می‌رود. هم‌چنین سیاست‌های مربوط به شرکت‌ها تا حد زیادی به مالک انتقال می‌یابد.

شرکت مادر که در دهه‌های اول قرن بیستم مخصوصاً در آمریکا به وجود آمد و موجب از بین رفتن رقابت و ایجاد انحصار گردید، باعث شد که دوباره دولت در امور اقتصادی دخالت کند.
تجربه ثابت کرده‌است که اجرای اصل رقابت که یکی از اصول اصلی نظام سرمایه‌داری است، بدون نقض اصل اساسی دیگر یعنی عدم مداخله دولت در فعالیت‌های اقتصادی امکان ندارد، زیرا تولیدکنندگان وقتی آزاد باشند، از راه‌های گوناگون به حذف رقبا و ایجاد انحصار می‌پردازند.
بنابراین از سال ۱۹۵۳ به بعد در آمریکا قوانین زیادی بر ضد هلدینگ به وجود آمد؛ از جمله ایجاد شرکت مادر در امور تولیدی و عام‌المنفعه.

شرکت افق پویان توسعه با طراحی خدمات تخصصی برای شرکت های مادر تخصصی آماده همکاری و ارائه خدمات تخصصی استراتژیک به آن ها می باشد که برخی از آن ها عبارتند از:

• کارگاه های آموزشی

– کارگاه آموزشی افزایش بازدهی جلسات هیئت مدیره
– کارگاه آموزشی نرم افزارهای ویژه مدیران ارشد شرکت ها
– کارگاه آموزشی مذاکره های سازمانی و کسب و کار
– کارگاه آموزشی مدیریت زمان و افزایش بهره وری فردی

• تنظیم گزارش ها و اسناد

– تنظیم گزارش فعالیت سالانه و 6 ماهه
– تنظیم گزارش وضعیت پیشبرد اجرای استراتژی ها

• طراحی ابزارهای مدیریت

– داشبوردهای مدیریت سازمانی
– داشبوردهای مدیریت استراتژی هولدینگ
– داشبورد ارزیابی و اولویت گذاری خرید، تملک و ادغام شرکت ها

سایر خدمات شرکت افق پویان توسعه عبارتند از:

واحد مستقل خدمات مدیریت استراتژی

واحد مستقل خدمات حسابداری مدیریت

واحد مستقل خدمات مدیریت ریسک

واحد مستقل خدمات عارضه یابی و توسعه سازمانی

واحد مستقل خدمات ارزیابی و ارزشگذاری سازمان ها

خدمات مشاوره برنامه ریزی استراتژی

خدمات مشاوره مدل کسب و کار

خدمات مشاوره ساختار سازمانی

خدمات مشاوره مدیریت برند

خدمات مشاوره توسعه کسب و کار

خدمات مشاوره خرید، ادغام و مشارکت (M&A)

خدمات مشاوره برنامه بازاریابی و مارکتینگ پلن

خدمات مشاوره مدیریت نوآوری

 

شرح مختصر:
استراتژی شرکت های مادر تخصصی یک رویکرد پورتفولیو برای تصمیم گیری استراتژیک با نگریستن به تمام شرکت ها و کسب و کارهای زیرمجموعه برای ایجاد بیشترین ارزش می باشد.

نویسندگان:
CFI Team
منبع:
CFI Education Inc.

ترجمه: BusinessTK

Keywords:
استراتژی شرکت
استراتژی شرکت های مادر تخصصی
استراتژی شرکت های قوی
استراتژی شرکت وابسته
استراتژی سازمان

نمایشگاه ایران در دوحه قطر

نمایشگاه ایران در دوحه قطر – مهر 1401

نمایشگاه ایران در دوحه قطر - مهر 1401 فراخوان نمایشگاه های اختصاصی - تخصصی ایران در دوحه - قطر 2022 با رویکرد نشست های تجاری...
مدیریت بازاریابی چابک و متمرکز بر مشتری

مدیریت بازاریابی چابک و متمرکز بر مشتری

مدیریت بازاریابی چابک و متمرکز بر مشتری چرا مدیریت بازاریابی باید چابک و متمرکز بر مشتری باشد؟ مترجم: مرتضی ایراندوست منبع:...
1400 06 17 خدمات مشاوره استراتژی 004

مشاوره استراتژی

1400 06 17 خدمات مشاوره عارضه یابی 006
1400 06 17 خدمات مشاوره مدیریت برند 002
1400 06 17 خدمات مشاوره Business Model 005

مشاوره

Business Model

1400 06 17 خدمات مشاوره مدیریت محصول 003

مشاوره مدیریت محصول

1400 06 17 خدمات مشاوره Marketing Plan 003

مشاوره

Marketing Plan

1400 06 17 خدمات مشاوره قیمت گذاری 003
1400 06 17 نوآوری 003 scaled

نیاز روز نوآوری

1400 06 17 کارآفرینی 007

نیاز روز کارآفرینی

1400 06 17 عارضه یابی 002

نیاز روز عارضه‌یابی

1400 06 17 پسا کرونا 002

نیاز روز پسا کرونا

1400 06 17 محیط زیست 003

نیاز روز محیط زیست

1400 06 19 ادج استراتژی 002

نیاز روز Edge Strategy

EnglishPersian