Select Page


نشست بررسی وضعیت مجتمع نمایشگاهی شهرآفتاب با حضور ابوالفضل فلاح سرپرست معاونت مالی و اقتصاد شهری و محمد رئوف قادری مدیرعامل نمایشگاه شهرآفتاب، معاونین و مدیران این مجموعه برگزار شد.

در ابتدای این نشست قادری، با ارائه گزارش عملکرد ۵ ساله نمایشگاه بین المللی شهرآفتاب، به چگونگی کم و کیف برگزاری نمایشگاه ها در شهرآفتاب پرداخته، چالش ها و راهکارهای پیش روی این مجموعه در جهت رونق آن را نیز بیان داشت.

وی در ادامه ضمن اشاره به استراتژی های سه گانه این مجموعه، تصریح کرد: انتقال نمایشگاه های پرمخاطب از تهران به شهرآفتاب، تبدیل شهرآفتاب به شهر نمایشگاهی و ایجاد منطقه آزاد اقتصادی سه استراتژی هستند که قلب تپنده مجموعه محسوب می شود و تنها راه رونق بخشی به نمایشگاه شهرآفتاب، اجرایی کردن این سه استراتژی است.

در ادامه این نشست معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران ضمن استقبال از استراتژی های تعیین شده برای شهرآفتاب گفت: برای تبدیل نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب به قطب منطقه ای نمایشگاه ها برنامه مفصلی داریم و با تمام قوا در جهت اجرایی شدن این برنامه ها پیش خواهیم رفت.Source link

EnglishPersian