Select Page9d26c4c3 a5b9 4b0b a9f4 760cae71bcdb

آزادسازی قیمت ارز 4200 تومانی در کالاهای اساسی (جز گندم و دارو) که این روزها در دستورکارمحافل کارشناسی دولت و بخش خصوصی قرار گرفته، موضوعی است که طی سال‌های گذشته مورد اتفاق نظر فعالان اقتصادی و کارشناسان بوده است.Source link

EnglishPersian